MVO jaarverslag

Hoogesteger 2021

Historie

Onze oprichter Bert Hoogesteger geloofde dat het mogelijk moest zijn om iedereen van vers sap te laten genieten. In die tijd (‘90) was er nog geen vers geperst sap verkrijgbaar in de supermarkt omdat het maximaal één dag houdbaar was. Maar Bert Hoogesteger ontwikkelde een eigen techniek waardoor het mogelijk werd om vers sinaasappelsap met een langere houdbaarheid te maken. Nog altijd leven we de visie van Bert Hoogesteger na.

Hoogesteger en MVO

Met onze missie om iedereen van verse fruit – en groentesappen te kunnen laten genieten staan we dicht bij de natuur. We voelen ons daarom ook verantwoordelijk voor de gevolgen voor deze natuur.
Denk aan:

 • de gevolgen van de teelt en het transport van grondstoffen;
 • het gebruik van water om onze grondstoffen te wassen;
 • het gebruik van energie voor de productie en het koelen van sap;
 • en uiteindelijk de verpakking waarin het sap wordt aangeboden.

Daarbij hebben we met onze leveranciers en transporteurs te maken. Hoe gaan zij om met het milieu? En niet minder belangrijk: met hun werknemers? Aangezien wij grondstoffen kopen bij leveranciers in diverse risicolanden is ketenverantwoordelijkheid voor ons een belangrijk aandachtspunt.

Om meer grip te krijgen op onze directe en indirecte impact hebben we voor het jaar 2017 een nulmeting laten uitvoeren. Hierdoor hebben we meer zicht gekregen in waar we staan en welke vervolgstappen we kunnen nemen.  Om hier gestructureerd mee aan de slag te kunnen hebben we vervolgens ons MVO beleid geformuleerd evenals bijbehorende doelstellingen en maatregelen. Daarnaast zijn we gestart met een digitaal MVO jaarverslag zodat iedereen onze plannen en voortgang kan blijven volgen.

Het jaar 2021 is in veel opzichten een bijzonder jaar geweest. Covid-19 heeft ook in 2021 duidelijk impact gehad op de bedrijfsvoering binnen Hoogesteger. De primaire focus is gericht geweest op de veiligheid van onze medewerkers en de continuïteit van de leveringen aan onze klanten. Met dat in het achterhoofd hebben we een aantal maatregelen door moeten voeren waaronder bijvoorbeeld aanvullende maatregelen op het gebied van beschermende kleding en ontsmetting, het thuiswerken van veel collega’s op kantoor en het schrappen van buitenlandse reizen. Mede hierdoor is de continuïteit geen enkel moment in het geding geweest en hebben we het aantal coronabesmettingen binnen het bedrijf beperkt kunnen houden.

Super trots ben ik op de ijver en het enthousiasme waarmee het MVO team met de plannen aan de slag blijft gaan. Doelen stellen is één, maar de daadwerkelijke uitvoering in gang zetten is vaak nog een tweede. De ultieme uitdaging is tenslotte om de doelen jaarlijks te herijken en de lat steeds hoger te leggen. Dit nieuwe jaarverslag is mede het bewijs dat MVO een vaste plaats heeft gekregen in de dagelijkse bedrijfsvoering van Hoogesteger. Hiermee voldoen we inmiddels ruimschoots aan de toenemende wensen en eisen van onze klanten.

Edo Abels, Managing Director

Energie en Klimaat

Onze CO₂-footprint

Onze producten worden in een gekoelde omgeving geproduceerd en opgeslagen. Hierdoor is ons energieverbruik relatief hoog. Zoals wij in het vorige verslag al beloofden, zijn wij overgestapt op groene energie. Dit heeft een enorme daling van onze CO₂-footprint tot gevolg.

Onze CO₂-footprint is van 2.386 ton naar 158 ton CO₂ gedaald. Waar onze CO₂-footprint vorig jaar nog gelijk stond aan 1.377 vliegretouren van Amsterdam naar New York City, zijn dit er nu 92! Wij zijn ontzettend blij met dit resultaat. Deze daling betekent niet dat wij nu klaar zijn, we zullen altijd kritisch kijken waar wij onze CO₂-uitstoot nog meer kunnen verlagen. Hieronder lees je meer over de maatregelen die wij hebben getroffen.

Om het energieverbruik te verlagen hebben we in 2021 de volgende maatregelen genomen:

 • In 2021 hebben we de Flessenopzetafdeling voorzien van LED verlichting;
 • Verbetering werking waterzuivering;
 • Nieuwe crusher waardoor het bevroren fruit beter verwerkt kan worden en er daarvoor minder koelcapaciteit nodig is;
 • Vervanging vulmachine die veel energiezuiniger is.

Overige maatregelen om ons energieverbruik zo minimaal mogelijk te houden zijn:

 • Aanschaf frequentiegevraagde luchtcompressors;
 • Aanschaf frequentiegeregelde etiketteerlijn voorzien van LED verlichting;
 • Alle ruimten worden gekoeld door middel van één van de nieuwste koelsystemen op basis van ammoniak en CO₂;
 • Alle deuren zijn zo ontworpen dat er zo min mogelijk koude lucht kan ontsnappen;
 • Onze productielocatie is voorzien van LED- en automatische verlichting.
CO₂-footprint Hoogesteger 2021

Totaal 158 ton CO₂

  Relatieve ontwikkeling van de CO₂-footprint

  Ton uitstoot per mln liter geproduceerd sap

  CO₂ in de keten

  Transport

  Een groot deel van onze CO₂-uitstoot in de keten wordt veroorzaakt door transport. Om dit zoveel mogelijk te beperken vervoeren we waar mogelijk per boot. Daarnaast is onze filosofie ‘zo dichtbij als kan en zo ver als nodig’. Zo komen appels, peren en verschillende soorten groenten zoveel mogelijk uit Nederland. Feit blijft dat de grondstoffen voor onze dagverse sappen vanuit de hele wereld afkomstig zijn. Afhankelijk van waar de oogst op dat moment de beste kwaliteit heeft. Denk aan Zuid-Afrika, Egypte en diverse landen in Midden- en Zuid Amerika.

  Upstream

  Voor het grootste deel van onze grondstoffen (80%) berekenen we jaarlijks de hoeveelheid CO₂-uitstoot als gevolg van het upstream transport, ofwel van de leverancier naar onze productielocatie. Hieronder is goed te zien hoe de uitstoot als gevolg van transport zich verhoudt tot de uitstoot van onze eigen productielocatie. Dit is exclusief het transport over de weg in het land van herkomst. We zijn momenteel bezig om ook het transport van onze verpakkingen in kaart te brengen.

  De CO₂-uitstoot die gepaard gaat met het transport van het land van herkomst richting onze fabriek in Zwanenburg bedraagt: 6778 ton CO₂.

  Uitstoot teelt grondstoffen

  In 2021 hebben we een eerste inschatting gemaakt van de CO2-uitstoot van de teelt van onze grondstoffen. Met behulp van een Franse database, Agribalyse, kunnen we de CO₂-uitstoot van het telen van een gewas inschatten. Met dit inzicht weten we welke gewassen de meeste CO₂-uitstoot hebben, en zo kunnen we hier starten met mogelijke reductiemaatregelen. Daar hebben we de meeste impact! De komende jaren willen we met accuratere data gaan werken. Er zijn al twee telers, van aardbeien en sinaasappels, die een analyse hebben uitgevoerd van de CO₂-uitstoot van hun teelt. Deze data hebben we ook verwerkt in onze berekening en brengt de totale CO₂-uitstoot van onze grondstoffen op 11.073 ton.

  Om focus aan te brengen in onze acties, zullen wij ten eerste focussen op een top 10. De gewassen in deze lijst vormen samen 90% van het totale volume en vertegenwoordigen 67% van de CO₂-uitstoot.

  De top 10 waar wij ons op willen gaan focussen is:

  Aardbeien
  Ananas
  Appels
  Bananen
  Framboos
  Kiwi
  Mango
  Peren
  Sinaasappels
  Gember
  CO₂-footprint als gevolg van transport van onze grondstoffen
  • Footprint (scope 1 en 2) 2021: 158 ton 2% 2%
  • Transport upstream (gedeelte scope 3) 2021: 6778 ton 98% 98%
  Downstream

  Voor het transport van onze productielocatie naar de klant werken we met transporteurs die zo duurzaam mogelijk vervoeren. Zo rijdt onze huistransporteur Heinis Logistics met koelwagens uitgerust met Euro-5 en Euro-6 motoren. Onze nieuwe transporteur Stef heeft jaren geleden al de energietransitie ingezet wat tot overtuigende resultaten heeft geleid. Stef voert haar inspanningen voor het milieu op d.m.v. hun nieuwe klimaatprogramma “Moving Green”. Onze transporteur Dailycool is in één keer met  het gehele wagenpark ( trekkers en opleggers) overgegaan op HVO100 brandstof. HVO100 is een premium diesel gemaakt van hernieuwbare grondstoffen die geen nieuwe CO2 in de atmosfeer vrijgeven. Daarbij werken we continu aan logistieke verbeteringen om met zo min mogelijk ritten ons sap zo snel en vers mogelijk aan de klant te leveren.

  Pendelritten

  Dagelijks rijden er meerdere vrachtwagens heen en weer tussen onze productielocatie in Zwanenburg en het distributiecentrum/koelopslag in Velsen. In 2021 betrof dit 5,95 ton CO2 uitstoot.

  Transport naar de klant

  Wij leveren het liefst zo snel en direct mogelijk aan onze klanten, om zo onnodige kilometers te vermijden. Onze producten gaan heel Europa door en dit heeft vanzelfsprekend CO₂-uitstoot tot gevolg. Wij hebben dit jaar voor het eerst een berekening gemaakt van de uitstoot die hier mee gemoeid is. Goed om hier te vermelden is dat onze levering deel kunnen uitmaken van een ander transport, zo kan er bijvoorbeeld één pallet van Hoogesteger in een vrachtwagen staan met andere producten. We hebben bij onze berekening daarom rekening gehouden met het gewicht van de levering. Voor 2021 komt dit neer op een CO₂-uitstoot van 4.074 ton.

  Toename in de beladingsgraad

  Van het transport naar onze logistieke partner XPO
  t.o.v. basisjaar 2017

  2021: 27,66%

  2020: 15,9%
  2019: 6%
  2018: 3,8%

  Koelopslag en logistiek

  Onze koelopslag in Velsen is grotendeels zelfvoorzienend door het gebruik van zonne- en windenergie, en energiezuinig door het gebruik van warmtepompen, warmteterugwinning, ledverlichting en lichtsensoren. Dat is te danken aan het duurzame beleid van onze partner Kloosterboer van wie wij onze opslagruimte huren. Kloosterboer won het EZK Energy Award en heeft als eerste vrieshuis het Lean & Green award behaald. Voor de nieuwbouw van 15.000m2 extra koel- en vriesruimte ontvingen ze de hoogste BREEAM norm ‘outstanding’ ofwel 5 sterren.

  In 2021 heeft Kloosterboer 1572 zonnepanelen bijgeplaatst op het voorste gedeelte van het vrieshuis.

  Onze logistieke partner in Nieuwegein, XPO logistics, voert ook een duurzaam beleid en brengt jaarlijks een ‘sustainability report’ uit. Daarbij zijn ze ISO 14001 (milieu) gecertificeerd en verbinden ze zich officieel met de basisprincipes van het UN Global Compact.

  Circulaire economie

  De overheid zet met het grondstoffenakkoord in op een circulaire samenleving in 2050. Hieraan bijdragen betekent voor ons:

   

  • Zoveel mogelijk hergebruik van afval;
  • Zo min mogelijk voedselverspilling;
  • Zo min mogelijk plastic.

  Zoveel mogelijk hergebruik van afval

  Reststromen groente en fruit 2021 totaal 20,219 ton (in %)

  Uitgesplitst naar bestemming

   Reststromen
   • Het percentage van de reststromen dat voor veevoer bestemd is, is met ongeveer 7% gedaald.
   • In sommige gevallen zijn reststromen niet geschikt voor veevoer, bijvoorbeeld wanneer er gember in de resten zitten. Met de verhoogde populariteit van onze sappen met gember, kwam dat in 2021 vaker voor.
   • Daarnaast bleef een kleine 11% over om via vergisting omgezet te worden naar biogas.
   Bedrijfsafval
   • Ons bedrijfsafval wordt gescheiden en zoveel mogelijk gerecycled door externe partij Recycling.nl.
   • Ten opzichte van 2020 is in 2021 onze productie toegenomen met 9%, echter is onze hoeveelheid afval gestegen met 16%. Dit inzicht kregen we tijdens het opmaken van dit jaarverslag, we gaan op zoek naar de reden hiervan.
   • Volgens Milieu Centraal moet het voor huishoudens mogelijk zijn om na afvalscheiding niet meer dan 20% aan restafval over te houden. Momenteel is dat nog zo’n 45% in het geval van huishoudens. Wij zijn dan wel een bedrijf, maar toch mooi dat het ons weer gelukt is om met 17% restafval zelfs onder deze 20% te blijven.
   • Een deel van ons kunststof afval wordt ingezet voor hoogcalorische verbranding.
   Verpakking
   • In 2021 werden onze flessen voor 97% verpakt in gerecycled karton. Een mooie stijging van 14% t.o.v. de 85% in 2020. We blijven ons best doen het % zo hoog mogelijk te houden.
   • Zie voor het gebruik van R-PET voor onze flessen verderop in dit verslag.
   • De houten kisten waarin onze sinaasappels aankomen gaan terug het circuit in of worden versnipperd tot brandstof.
   Afval 2021 totaal 1.697 ton

   excl. reststromen

    Bestemming reststromen 2017 t/m 2021 (in %)
    Ladder van moerman

    Het steeds hoogwaardiger inzetten van onze reststromen heeft continue onze aandacht. Met de aanschaf van onze nieuwe persmachine in 2019 hebben we hierin weer een verbetering kunnen bereiken. Door de nieuwe perstechniek worden de citrusvruchten beter uitgeperst waardoor er meer overblijft voor menselijke consumptie. De reststroom bestond eerst uit twee delen, waarvan slechts één deel geschikt was voor veevoer. Nu is de volledige reststroom geschikt voor veevoer.

    Zo min mogelijk voedselverspilling

    Waste reductie

    We zijn in 2020 gericht op zoek gegaan naar manieren om onze uitval omlaag te brengen. We hebben hiervoor focus teams ingericht en hebben meegewerkt aan een nieuw, en voor de branche veelbelovend systeem ‘Supply Brain’. 

    % uitval XPO dat aan de Voedselbank is geleverd

     

    Samen uitval voorkomen

    Het afstemmen van vraag en aanbod, de grote uitdaging van voedselproducenten. IT-specialist Orcado en voedselbranche kenner Get Yessed meenden dat hier nog een wereld te winnen viel. Ze bundelden hun krachten en ontwikkelden het platform ‘Supply Brain‘.
    Als Hoogesteger werkte we graag mee als Living Lab. Het resultaat? In 2020 hadden we maar liefst 67,3% minder uitval dan in 2019! Ook in ons distributiecentrum in Velsen is het gelukt om de uitval aanzienlijk te verminderen. Van 7,2% aan het begin van 2020, tot maar liefst 56,1% vanaf week 30. En ook het doel wat ons vorig jaar hebben gesteld; de uitval met opnieuw 50% reduceren is behaald! In 2021 zijn we in staat geweest weer een verbeterslag te realiseren en nog eens 73% minder weg te gooien t.o.v. 2020. We zijn heel blij met dit initiatief waar straks ook andere producenten en leveranciers uitval mee kunnen voorkomen.

    Samen hergebruik mogelijk maken

    In 2021 heeft Bakker Barendrecht een reststroom perssinaasappelen en limoenen geleverd aan Hoogesteger voor de productie van verse sappen. Dit fruit voldeed niet aan de uiterlijke eisen voor in de schappen van de supermarkt, maar waren nog wel geschikt voor consumptie. We zijn blij dat we deze samenwerking hebben gevonden en samen hebben omgezet in actie. In totaal hebben we op deze manier bijna 385 duizend kilo perssinaasappelen kunnen verwaarden tot ca. 182 duizend liter sinaasappelsap. Ook de limoenen hebben we allemaal kunnen gebruiken in onze producten.

    Voedselbank

    Sappen die vanuit de opslag van XPO niet meer naar de klant mogen in verband met de houdbaarheid gaan waar mogelijk naar de Voedselbank. In onderstaande grafiek is te zien voor welk percentage dit is gelukt. We zijn blij dat we na de 15,1% in 2020, nu een mooie stijging kunnen laten zien, dit jaar kwamen we uit op 25,4%! De reden voor de daling in 2020 was het gevolg van een capaciteitsprobleem bij de Voedselbank, corona speelde hierin een grote rol.

    Overige maatregelen
    Naast dat wij reststromen zoveel mogelijk in dierlijk voedsel omzetten voorkomen we voedselverspilling op de volgende manieren:
    • Onze sappen worden hoofdzakelijk gemaakt van klasse 2 en 3 fruit en groente. De zogenaamde buitenbeentjes. Dit betekent dat ze niet voldoen aan de uiterlijke vereisten voor in de schappen van de supermarkt of groenteboer;
    • Onze FMP- en HPP-technologie, waarmee we een deel van onze producten behandelen, zorgt voor een langere houdbaarheid met behoud van smaak en voedingswaarden;
    • Flessen die niet geschikt zijn voor levering aan onze klanten worden aan onze medewerkers aangeboden. Gratis onder werktijd, en met korting als ze producten mee naar huis willen nemen.

    Zo min mogelijk plastic

    Met onze plastic verpakkingen raken we een belangrijk MVO thema. Samen met onze klanten zijn we dan ook voortdurend op zoek naar de mogelijkheden voor duurzame(re) flessen. Naast gerecycled PET (R-PET) kijken we naar reductiemogelijkheden.

    We zijn erg blij met de stappen die we afgelopen jaar hebben gezet op het gebied van gerecyclede flessen. Waar vorig jaar 4 van de 17 flessen gerecycled materiaal bevatten, zijn dat er nu 23 van de 26! In totaal bestond in 2021 22% van de flessen uit gerecycled materiaal. Onze ambitie voor 2022 is dit percentage te verhogen naar minimaal 90%.

    De etiketten zijn nog niet allemaal afwasbaar, daarom wordt het stuk waar het etiket zit nu nog losgesneden van de fles bij het recyclen. Voor een klein deel van ons assortiment wordt gebruik gemaakt van een afwasbaar materiaal. Wij zijn hard aan het werk om een groot deel van het assortiment in 2022 te voorzien van een afwasbaar etiket, zodat de gehele fles gerecycled kan worden.

    Tegelijkertijd stimuleren we onze klanten die direct aan consumenten leveren om via het etiket afvalscheiding aan te moedigen. 90% van deze klanten maakt hier gebruik van via een logo of tekst op het etiket.

    In een groeiend aantal landen waaraan wij leveren zit er statiegeld op onze flessen.

    Wij hebben een certificaat ontvangen voor onze deelname aan het inzamelingssysteem in Duitsland voor PET-flessen. De hoeveelheid CO2 die we hiermee hebben gereduceerd, komt ongeveer overeen met wat een bos van 3.023m2 uit de lucht filtert per jaar. Dat is bijna 1.200  meer dan vorig jaar!

    Water

    Waterverbruik

    We gebruiken het nodige water om de grondstoffen en het machinepark schoon te maken. De hoeveelheid hebben wij omgerekend per liter sap. Dat is best even slikken. Het is dan ook ons doel om waar mogelijk ons waterverbruik omlaag te brengen.

    Ten opzichte van 2020 is het weer gelukt om het waterverbruik per liter geproduceerd sap omlaag te brengen. Het verbruik was in 2021 3,5 liter per liter sap, precies conform de doelstelling.

    Maatregelen tot nu toe om het waterverbruik zoveel mogelijk te beperken:

    • Aanschaf persmachine waarin de citrusvruchten niet meer eerst geschild worden, waardoor de machine minder water verbruikt;
    • Zuinig omgaan met water als KPI afgesproken met ons schoonmaakbedrijf;
    • Vervangen haspels en spuitkoppen door energiezuinigere versies.
    Waterverbruik

    per liter geproduceerd sap

    2021: 3,5 liter

    2020: 3,7 liter
    2019: 3,4 liter
    2018: 3,8 liter
    2017: 3,9 liter
    2016: 4,2 liter

     

     

    Afvalwater

    80% van ons waterverbruik komt uit het productieproces. Op onze productielocatie vindt van dit afvalwater een eerste zuiveringsslag plaats. Het slib wat hierbij vrijkomt wordt opgevangen en via vergisting omgezet naar gas (1600 ton per jaar). Het gezuiverde afvalwater gaat voor een tweede zuiveringsronde naar de installaties van het Hoogheemraadschap. Dit water is voedzaam aangezien het suikerhoudend is. Bacteriën van suikerhoudend water hebben namelijk de eigenschap dat ze verontreinigd water omzetten in onschadelijke stoffen. Het gaat hier dus om afvalwater dat de zuiveringsinstallatie van het Hoogheemraadschap helpt om water te reinigen.

    Ketenverantwoordelijkheid en mensenrechten

    MVO-risico’s en invloed in de keten

    Onze grondstoffen komen veelal uit MVO risicogebieden. Wij eisen van alle leveranciers certificeringen, zoals Global Gap, GFSI en BSCI. Certificaten zijn belangrijk, maar bieden niet altijd de garantie die wij zoeken. Daarom bezoeken we onze leveranciers ook persoonlijk. In 2021 is dat in beperkte mate gelukt door corona. Al onze leveranciers ondertekenen ook onze Business Practices. Hierin hebben we o.a. criteria ten aanzien van het milieu, mensenrechten en arbeidsomstandigheden opgenomen. Desondanks blijft transparantie in de keten een uitdaging. Hierbij komt dat wij geringe invloed kunnen uitoefenen. Dit heeft te maken met twee aspecten die ons van minder belang maken voor afzonderlijke leveranciers. Ten eerste hebben wij meerdere leveranciers voor dezelfde grondstoffen om het risico op een mislukte oogst te verminderen. Daarnaast zijn wij afnemer van klasse 2 en 3 producten, wat eigenlijk ‘bijvangst’ is voor de leveranciers.

    100% van onze leveranciers zijn geaudit tegen BSCI standaard of vergelijkbaar

    100%
    van onze leveranciers ondertekenen onze Business Practices

    Bij 7% van onze leveranciers zijn we ook zelf op bezoek geweest voor een audit (t.o.v. 56% vorig jaar)

    Van onze leveranciers is 100% GFSI gecertificeerd en 95% Global GAP

    IMVO-convenant Voedingsmiddelen

    Onze branche-organisatie FNLI heeft het IMVO-convenant Voedingsmiddelen ondertekend. Hiermee is de mogelijkheid ontstaan om samen en met hulp van branchegenoten de IMVO (Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen) risico’s in de keten aan te pakken. We hebben hiervoor ook in 2021 een self-assessment ingevuld waarmee we bevestigd kregen dat we al heel veel doen op het gebied van IMVO. Ook kregen we inzicht in de manier waarop we IMVO nog meer kunnen integreren in onze bedrijfsvoering. We hebben naar aanleiding hiervan een verbeterplan opgesteld. Om te beginnen gaan we aan de slag met het aanpassen van ons inkoopbeleid en onze inkoopdocumenten. Zo laten we in ons beleid ook zien dat we aandacht hebben voor IMVO. Door IMVO in onze inkoopdocumenten op te nemen, stellen we direct aanvullende eisen aan onze leveranciers.

    Onze mensen

    Samenstelling personeel

    Leeftijden

    Doorstroom

    Veiligheid, persoonlijke ontwikkeling & goede beloning

    We vragen veel van onze mensen en belonen ze daar graag goed voor. Daarnaast doen we er uiteraard alles aan om onze werknemers een veilige werkomgeving te bieden. In 2021 betekende dit net als vorig jaar een corona-veilige werkomgeving. Door het continu aanpassen en anticiperen op de steeds veranderen maatregelen is het gelukt om het aantal besmettingen minimaal te houden en de productie door te kunnen laten gaan. We vinden het belangrijk dat onze medewerkers zich goed op hun plek voelen en zich persoonlijk kunnen ontwikkelen. Dit geldt ook voor onze uitzendkrachten voor wie we een goede doorstroomregeling hebben. Na een half jaar wordt gezamenlijk bekeken of het contract kan worden omgezet in een dienstverband. Daarnaast vinden we het belangrijk dat onze medewerkers zich gehoord voelen en dat ze een afspiegeling vormen van de maatschappij.

    Personeelsvoorwaarden
    • Laagste loon 125% van het minimumloon
    • Collectieve ziektekostenverzekering 10% korting
    • Diversiteit in medewerkers
    • Jaarlijkse functionerings – en beoordelingsgesprekken
    • Opleidingsbudget per medewerker
    • Groeimodel productiemedewerker
    • Persoonlijk ontwikkelplan per medewerker
    • Zwangerschapsbeleid met aangepaste werkzaamheden
    • Klokkenluidersregeling
    • Vertrouwenspersoon
    • Ondernemingsraad
    • Voorbereidingen nieuw functiehuis en loonbeleid

    Vitaliteit & duurzame inzetbaarheid

    Ten aanzien van gezondheid en persoonlijke ontwikkeling is vergrijzing een toenemende uitdaging. Onze medewerkers worden ouder, moeten langer door werken en het werk is veelal fysiek. Tot nu toe lukt het ons goed om een passend alternatief te vinden voor werknemers voor wie hun oorspronkelijke functie fysiek te zwaar is geworden. Maar hoe dit in de toekomst zal gaan? We vinden het belangrijk dat wij en onze medewerkers hierop voorbereid zijn. Daarom hebben we duurzame inzetbaarheid als MVO pijler in ons beleid opgenomen.

    Eén van de manieren om onze oudere medewerkers meer flexibiliteit te kunnen bieden is een goede spreiding in leeftijd van het totale personeelsbestand. In 2021 hebben we voorbereidingen getroffen om medewerkers, vanaf 10 jaar voorafgaand aan de voor hem/haar geldende standaard pensioenrichtleeftijd, gebruik te laten maken van een Duurzame inzetbaarheidsregeling.

    In 2021 hebben we samen met de OR het Preventief Medisch Onderzoek (PMO) aangeboden aan onze medewerkers. Om de 4 jaar verrichten we dit onderzoek dat ons helpt om gezondheidsrisico’s op de werkvloer in kaart te brengen en geeft onze medewerkers handvatten om proactief met hun gezondheid en welzijn om te gaan. Aan de hand van de rapportage ontwikkelen we, in samenwerking met partners, workshops om medewerkers bewuster te maken van een vitale werk- en leefstijl.

    Kansen en kennisontwikkeling bij Hoogesteger

    Als erkend leerbedrijf bieden wij leertrajecten aan voor studenten van verschillende opleidingen. Daarnaast werken we regelmatig met stagiaires. In 2021 hadden we weer 2 stagiaires. Eén op de afdeling Kwaliteit en één op de afdeling Productontwikkeling.

    Ook proberen we waar mogelijk mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in te zetten. Zo hebben we een Wajong medewerker die al meer dan 25 jaar bij ons in trouwe dienst is.

    Medewerkers in beeld

    Adriana, Elke dag anders

    Een kleine twee jaar geleden kwam Adriana binnen bij Hoogesteger. In Velsen, op de etiketteer-afdeling, als inpakker, als uitzendkracht. En eigenlijk wilde ze al snel weer weg. Ze kon naar haar zin niet vaak genoeg werken, dus wilde ze op zoek naar iets anders.

    Maar haar leidinggevenden hadden in die paar weken al in de gaten gekregen dat Adriana meer kon dan alleen flessen in dozen stoppen. Ze vroegen haar of ze alsjeblieft wilde blijven. Dan mocht ze meteen operator worden.
    Dus bleef Adriana. En al snel beheerste ze alle etiketteerlijnen in Velsen. Zo goed zelfs dat ze andere mensen kon opleiden. ‘,,Ik heb blijkbaar het geduld om het mensen te leren.’’

    ‘Die moeten we houden’, bedachten haar leidinggevenden en ze boden Adriana snel een contract aan. Dat tekende ze met plezier. Ze mocht ook meteen op cursus om te leren op de reachtruck te rijden. ,,Het is heel fijn werken hier’’, vertelt Adriana. ,,Hier heb ik afwisseling in mijn werk. De ene dag rijd ik op de reachtruck, de andere dag ben ik operator op de etiketteerlijn, de volgende dag leer ik anderen hoe ze moeten etiketteren.’’ En nee, niet alles is ideaal. Want wat is het koud in de koelcel als ze daar met haar reachtruck rondrijdt. Dan moeten de handschoenen aan en de muts op.

    Adriana, dochter van een Filipijnse moeder en een Nederlandse vader woont pas sinds 2012 in Nederland. Dat hoor je nog een beetje aan haar accent, maar verder is ze helemaal ingeburgerd. ,,Op de Filipijnen was geen werk. En in Nederland krijg je een beter salaris dan daar.’’ Maar het belangrijkst is dat ze met plezier naar haar werk gaat, hoe koud het soms ook kan zijn. Want elke dag is anders voor Adriana.

    Als Michiel eenmaal op zijn praatstoel zit……

    Sinds 1993 is hij al in dienst bij Hogesteger. Michiel is inmiddels een oudgediende. Hij kwam binnen in het bedrijf via een stage. ‘Ik zat op een school voor kinderen die slecht konden leren. Toen mocht ik bij Hoogesteger stage lopen en voor ik het wist kreeg ik een contract en mocht ik blijven’, zegt Michiel.

    Dat hij werd aangenomen valt wel te begrijpen als je zijn verhalen mag geloven. ‘Dat was nog eens écht werken in die tijd’. Hij kan smakelijk vertellen over de begintijd van Hoogesteger, toen de fabriek nog in Lijnden was gevestigd. Over het zware werk wat daar verricht werd: Kisten sjouwen, pakken flessen die op de zolder gegooid moesten worden, onder de vulmachine kruipen om schillen weg te halen, losse sinaasappels van de grond rapen die in een droogmachine ‘uit de bocht’ waren gevlogen.

    Op vrijdagmiddag als er was opgeruimd en schoongemaakt ging het personeel samen een biertje drinken in café Het Hoekje. ‘Mooie tijden. Gezellig’, aldus Michiel. Ook heeft hij nog warme gevoelens voor zijn collega’s van het eerste uur. Sommigen werken nog steeds bij Hoogesteger, maar over ‘ome Cor, ome Arie en ome Joop’ die in de begintijd rondscharrelden bij Hoogesteger kan hij ook nog mooie anekdotes vertellen.

    Ook trots is hij op het feit dat hij sap heeft gemaakt voor koningin Beatrix. ‘We sorteerden de beste sinaasappels en het sap werd extra gezeefd.’

    Tegenwoordig is het werk niet meer zo zwaar als in de Lijnden-tijd. Michiel is vooral verantwoordelijk voor de aan- en afvoer van materiaal. Hij beheert de voorraadkamer, ruimt karton en kratten op en zorgt ervoor dat alle bij de pers gebruikte materialen in de juiste container afgevoerd worden. De handpompwagen is ingeruild voor een EPT, de crusher waar hij ook regelmatig helpt is niet meer zo arbeidsintensief als vroeger en hij hoeft niet meer onder de machines te kruipen.

    ‘Ik ben tevreden waar ik zit.’ En ook al moet hij iedere morgen om 04.00u beginnen, je hoort hem niet klagen. ‘Als ik naar Ajax wil kijken ga ik ’s middags eerst even slapen. Dan ben ik de volgende ochtend weer fris.’ Dus de volgende 29 jaar kan hij ook nog wel vooruit bij Hoogesteger.

    Hoogesteger en de maatschappij

    Veiligheid voor de consument

    Voedselveiligheid staat hoog in het vaandel. Alle leveranciers zijn Global Gap en GFSI gecertificeerd. Hierin staat voedselveiligheid voorop, evenals in onze audits bij de leveranciers. Als Hoogesteger zelf zijn we ook BRC Food Safety en IFS Food gecertificeerd. Vrijwillig hebben we ons aangemeld voor onaangekondigde audits. Deze hebben voor het eerst in 2019 plaatsgevonden. Ondanks corona is de audit ook in 2021 doorgegaan, en haalden we zelfs weer de BRC AA+ en de IFS higher level score. Hiermee laten we zien dat we onze producten continu op het hoogste niveau van voedselveiligheid produceren.

    Zo min mogelijk overlast, zoveel mogelijk plezier

    Onze productielocatie is gevestigd in een woonwijk. Wij vinden het belangrijk dat de bewoners zo min mogelijk last van ons ondervinden. Daarom hebben we enkele jaren geleden een geluidswal geplaatst waarmee we het geluidsoverlast tot een minimum hebben weten te beperken. Rond Kerst en Pasen, wanneer er extra veel wordt geproduceerd en er ook ‘s nachts af en aan gereden wordt, delen we sappen uit aan de buurtbewoners.

    Om een bijdrage te leveren aan het plezier in de buurt sponsoren we jaarlijks diverse sociale activiteiten. Zo doneren we pallets hout voor het huttenbouw evenement spijkerdorp in Zwanenburg, leveren we sappen voor het dorpsontbijt in Halfweg en sponsoren we de feestweek in Zwanenburg met een artiest. Wegens corona kon een deel van deze activiteiten in 2021 jaar helaas niet plaatsvinden.

    Gewoon schoon

    Onze productielocatie is gevestigd in een woonwijk. We vermoeden dat onze eigen medewerkers en uitzendkrachten wel eens wat afval op straat achter laten en daar zijn we niet blij mee. Dat moet opgeruimd. Maar ook het vuil dat anderen achterlaten is ons een doorn in het oog. Daarom hebben we besloten minimaal één keer per week een rondje door de buurt te lopen. Eén medewerker van kantoor en één uit de productie die, gewapend met een vuilniszak en een knijper, de koffiebekers, sigarettenpeuken en andere rommel opruimen.

    In 2021 zijn we hier mee begonnen en we zien alleen maar voordelen.

    • De nabije omgeving van Hoogesteger ziet er een stuk beter uit.
    • Positieve reacties van de buurtbewoners. Daar zijn we blij mee, want we willen graag een goede buur zijn.
    • De onderlinge band tussen onze medewerkers wordt versterkt. Mensen die elkaar niet dagelijks tegenkomen leren elkaar zo kennen en krijgen meer wederzijdse waardering.

    Hier gaan we dus voorlopig nog wel even mee door.

    Hart voor de zaak

    Hoogesteger is partner van Hart voor de zaak en heeft afgelopen jaar een mooie donatie geschonken. De Hartstichting steekt miljoenen euro’s in onderzoek naar hart- en vaatziekten. Zij zoeken naar oplossingen om hart- en vaatziekten eerder te herkennen en op tijd te behandelen. Met onze bijdrage aan het wetenschappelijk onderzoek zorgen we voor het hartveiliger en hartgezonder maken van Nederland.

     

    Doppen inzamelen voor Kika

    Een bewoner uit Zwanenburg, waar wij ook gevestigd zijn, zamelt doppen in voor Stichting Kinderen Kankervrij (Kika). De doppen worden ingeleverd bij een recyclingbedrijf en het geld wat hier mee opgehaald wordt, gaat naar Kika. Dit soort initiatieven steunen wij natuurlijk graag. De kwaliteitsafdeling van Hoogesteger bewaart alle doppen van de geteste sapflessen en als er doppen afgekeurd worden, gaan die ook richting de persoon die dit heeft geïnitieerd.

     

    Innovatie en samenwerken

    Innovatie en duurzaamheid gaan hand in hand. Wij zoeken continu naar mogelijkheden om onze productietechnieken te innoveren. Onze R&D afdeling zoekt naar innovaties op het gebied van nieuwe en gezonde ingrediënten, zoals biologische producten en vegan producten. Daarnaast zijn wij continu op zoek naar nieuwe mogelijkheden om onze reststromen te verwaarden. Echte doorbraken realiseer je door samen te werken. Op het gebied van innovatie, duurzaamheid en kennisontwikkeling werken we met verschillende partijen samen zoals met WUR, Eurofins, Allergenenconsultancy, KTBA, Normec, onze branche-organisatie FWS en de Duurzame Adviseurs.

    Verwaarden van reststromen

    Sinds 2019 nemen we deel aan een project in samenwerking met Wageningen Food & Biobased Research (WFBR) en een aantal andere bedrijven. Het project heeft als doel om pectine en chitine vanuit reststromen te benutten in functionele en hoogwaardige ingrediënten voor levensmiddelen en huishoudelijke en persoonlijke verzorging. Dit past bij onze MVO doelstelling om onze reststromen zo hoog mogelijk te verwaarden. Naast dat wij voor dit project reststromen inbrengen dragen we jaarlijks 10.000 euro bij.

    MVO Nederland

    Om specifiek op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen op het gebied van maatschappelijk ondernemen en om in contact te komen met partijen die hier ook blijvend aan werken, hebben we ons aangesloten bij MVO Nederland.

    Het MVO Team

    Intussen is MVO al goed ingebed in onze organisatie. Alle afdelingen dragen hun steentje bij en ook door onze medewerkers worden goede ideeën aangedragen. Wij zijn dan ook heel blij met de resultaten die we in 2021 bereikt hebben en die we hierbij presenteren in onze vierde MVO jaarverslag.
    We bedanken iedereen, zowel binnen als buiten Hoogesteger, voor de betrokkenheid en het lezen van dit verslag. Vragen, suggesties en ideeën over dit verslag of over MVO in het algemeen zijn altijd welkom. We horen het graag via renate.ludeking@hoogesteger.nl.

    V.l.n.r. op de foto: Sanne van de Wiel – Inkoper NFR, Frank Kooter – Sourcing Manager RM, Johan van der Veer – Supply Chain & Operations Director, Edo Abels – Managing Director, Nancy van der Louw – HR Manager, Renate Ludeking – SHEQA Manager

    Verantwoording

    Informatie over het sociaal jaarverslag

    Commitment GRI

    Dit sociaal jaarverslag is gebaseerd op de laatste generatie richtlijnen van het Global Reporting Initiative (GRI). Deze richtlijnen zijn toegepast op het Core niveau. Het verslag is getoetst door de organisatie zelf en niet door externen geverifieerd. De GRI tabel is als bijlage opgenomen.

    Reikwijdte van het verslag

    Dit verslag betreft de activiteiten van Hoogesteger in het jaar 2021. Tijdens het rapporteren hebben er geen significante wijzigingen plaatsgevonden voor wat betreft de omvang, structuur of eigendom van de organisatie.

    Verslag frequentie

    Het is de intentie om jaarlijks een verslag te presenteren.

    Contact

    Voor vragen over dit verslag is het mogelijk om contact op te nemen met Renate Ludeking, SHEQA Manager, renate.ludeking@hoogesteger.nl.