MVO jaarverslag Hoogesteger 2020

MVO jaarverslag Hoogesteger 2020

MVO jaarverslag Hoogesteger 2020

MVO jaarverslag Hoogesteger 2020

Historie

 

Onze oprichter Bert Hoogesteger geloofde dat het mogelijk moest zijn om iedereen van vers sap te laten genieten. In die tijd (‘90) was er nog geen vers geperst sap verkrijgbaar in de supermarkt omdat het maximaal één dag houdbaar was. Maar Bert Hoogesteger ontwikkelde een eigen techniek waardoor het mogelijk werd om vers sinaasappelsap met een langere houdbaarheid te maken. Nog altijd leven we de visie van Bert Hoogesteger na.

Hoogesteger en MVO

 

Met onze missie om iedereen van verse fruit – en groentesappen te kunnen laten genieten staan we dicht bij de natuur. We voelen ons daarom ook verantwoordelijk voor de gevolgen voor deze natuur. Denk aan:

 • de gevolgen van het transport van grondstoffen,
 • het gebruik van water om onze grondstoffen te wassen,
 • de manier van het koel houden van de omgeving waarin de grondstoffen geperst en bewaard worden,
 • en uiteindelijk de verpakking waarin het sap wordt aangeboden.

Daarbij hebben we met onze leveranciers en transporteurs te maken. Hoe gaan zij om met het milieu? En niet minder belangrijk: met hun werknemers? Aangezien wij grondstoffen kopen bij leveranciers in diverse risicolanden is ketenverantwoordelijkheid voor ons een belangrijk aandachtspunt.

Om meer grip te krijgen op onze directe en indirecte impact hebben we voor het jaar 2017 een nulmeting laten uitvoeren. Hierdoor hebben we meer zicht gekregen in waar we staan en welke vervolgstappen we kunnen nemen.  Om hier gestructureerd mee aan de slag te kunnen hebben we vervolgens ons MVO beleid geformuleerd evenals bijbehorende doelstellingen en maatregelen. Daarnaast zijn we gestart met een digitaal MVO jaarverslag zodat iedereen onze plannen en voortgang kan blijven volgen.

Het jaar 2020 is in veel opzichten een bijzonder jaar geweest. Covid-19 heeft duidelijk impact gehad op de bedrijfsvoering binnen Hoogesteger. De primaire focus is gericht geweest op de veiligheid van onze medewerkers en de continuïteit van de leveringen aan onze klanten. Met dat in het achterhoofd hebben we een aantal maatregelen door moeten voeren waaronder bijvoorbeeld aanvullende maatregelen op het gebied van beschermende kleding en ontsmetting, het thuiswerken van veel collega’s op kantoor en het schrappen van buitenlandse reizen. Mede hierdoor is de continuïteit geen enkel moment in het geding geweest en hebben we het aantal coronabesmettingen binnen het bedrijf beperkt kunnen houden.

Super trots ben ik op de ijver en het enthousiasme waarmee het MVO team met de plannen aan de slag blijft gaan. Doelen stellen is één, maar de daadwerkelijke uitvoering in gang zetten is vaak nog een tweede. De ultieme uitdaging is tenslotte om de doelen jaarlijks te herijken en de lat steeds hoger te leggen. Dit nieuwe jaarverslag is mede het bewijs dat MVO een vaste plaats heeft gekregen in de dagelijkse bedrijfsvoering van Hoogesteger. Hiermee voldoen we inmiddels ruimschoots aan te toenemende wensen en eisen van onze klanten.

Edo Abels, Managing Director

ENERGIE EN KLIMAAT

Onze CO₂-footprint

Onze producten worden in een gekoelde omgeving geproduceerd en opgeslagen. Hierdoor is ons energieverbruik relatief hoog. Om een idee te geven, onze footprint in 2020 staat gelijk aan:

 • Het energieverbruik (gas en elektra) van 510 gemiddelde huishoudens, of
 • 1.377 vliegretouren naar New York City.

Om het energieverbruik te verlagen hebben we in 2020 de volgende maatregelen genomen:

 • Verdere overstap op LED verlichting (nieuwe fruitcel en etiketteerlijn 4)
 • EED audit rapportage opgesteld en ingediend bij RVO
 • Efficiëntere waterzuivering door nieuwe natronloogdoseerunit
 • Definitief besluit overstap Nederlandse naar groene stroom vanaf 2021

Overige maatregelen om ons energieverbruik zo minimaal mogelijk te houden zijn:

 • Aanschaf frequentiegevraagde luchtcompressors
 • Aanschaf frequentiegeregelde etiketteerlijn voorzien van LED verlichting
 • Alle ruimten worden gekoeld door middel van één van de nieuwste koelsystemen op basis van ammoniak en CO₂
 • Alle deuren zijn zo ontworpen dat er zo min mogelijk koude lucht kan ontsnappen
 • Onze productielocatie is voorzien van LED- en automatische verlichting

Ten opzichte van 2019 is onze CO₂-footprint in 2020 met 6% afgenomen. Als gevolg van corona is onze productie ook afgenomen, met 10%. Relatief is onze footprint dus iets toegenomen. Dit komt doordat sommige werkzaamheden ondanks de productiedaling op gelijke voet verder gingen. Zoals het koelen van onze productielocatie en het schoonmaken van de machines. Vanaf 2021 zal onze CO₂-uitstoot aanzienlijk minder zijn door de overstap naar groene stroom uit Nederland, wat straks terug te zien zal zijn in onze CO₂-footprint over 2021.

CO₂-footprint Hoogesteger 2020

Totaal 2.386 ton CO₂

  Relatieve ontwikkeling van de CO₂-footprint

  Ton uitstoot per mln liter geproduceerd sap

  CO₂-uitstoot in de keten

  Transport

  Een groot deel van onze CO₂-uitstoot in de keten wordt veroorzaakt door transport. Om dit zoveel mogelijk te beperken vervoeren we waar mogelijk per boot. Daarnaast is onze filosofie ‘ zo dichtbij als kan en zo ver als nodig’. Zo komen appels, peren en verschillende soorten groenten zoveel mogelijk uit Nederland. Feit blijft dat de grondstoffen voor onze dagverse sappen vanuit de hele wereld afkomstig zijn. Afhankelijk van waar de oogst op dat moment de beste kwaliteit heeft. Denk aan Zuid-Afrika, Egypte en diverse landen in Midden- en Zuid Amerika.

  Upstream

  Voor het grootste deel van onze grondstoffen (80%) berekenen we jaarlijks de hoeveelheid CO₂-uitstoot als gevolg van het upstream transport, ofwel van de leverancier naar onze productielocatie. Hieronder is goed te zien hoe de uitstoot als gevolg van transport zich verhoudt tot de uitstoot van onze eigen productielocatie. Dit is exclusief het transport over de weg in het land van herkomst. We zijn momenteel bezig om ook het transport van onze verpakkingen in kaart brengen.

  CO₂-footprint t.o.v. uitstoot als gevolg van transport van onze grondstoffen

  • Footprint (scope 1 en 2) 2020: 2.386 ton 20% 20%
  • Transport upstream (gedeelte scope 3) 2020: 9.049 ton  80% 80%

  Downstream

  Voor het transport van onze productielocatie naar de klant werken we met transporteurs die zo duurzaam mogelijk vervoeren. Zo rijdt onze huistransporteur Heinis Logistics met koelwagens uitgerust met Euro-5 en Euro-6 motoren. Daarbij werken we continu aan logistieke verbeteringen om met zo min mogelijk ritten ons sap zo snel en vers mogelijk aan de klant te leveren.

  Toename in de beladingsgraad

  van het transport naar onze logistieke partner XPO

  t.o.v. basisjaar 2017

  2020: 15,9%

  2019: 6%

  2018: 3,8%

  Samenwerkingspartners

  Inkoop en transport

   

  Dat we graag samenwerken met duurzame partners spreek voor zich. Onze invloed is niet overal even groot. Gelukkig zien we ook veel van onze partners elk jaar weer mooie resultaten boeken. Waar onze inkooppartner FruitMasters vorig jaar 7000 zonnepanelen installeerde wist onze transporteur DailyCool dit jaar ruim 3.767 ton CO2-uitstoot te reduceren door met het hele wagenpark over te stappen op Neste My Renewable Diesel. Een prachtige prestatie!

   

  Koelopslag en logistiek

   

  Onze koelopslag in Velsen is grotendeels zelfvoorzienend door het gebruik van zonne- en windenergie, en energiezuinig door het gebruik van warmtepompen, warmteterugwinning, ledverlichting en lichtsensoren. Dat is te danken aan het duurzame beleid van onze partner Kloosterboer van wie wij onze opslagruimte huren. Kloosterboer won het EZK Energy Award en heeft als eerste vrieshuis het Lean & Green award behaald. Voor de nieuwbouw van 15.000m2 extra koel- en vriesruimte ontvingen ze de hoogste BREEAM norm ‘outstanding’ ofwel 5 sterren. Volgend jaar staat de vervanging van chemische koude middelen door het natuurlijke ammoniak op het programma. Dit koude middel veroorzaakt, in tegenstelling tot de chemische variant, geen CO₂-uitstoot. Ook zullen er komend jaar nog 3.500 zonnepanelen worden bijgeplaatst met een jaarlijkse opbrengst van 1.000.000 Kwh per jaar die op dezelfde manier rechtstreeks naar de eigen verbruikers gaat.

  Onze logistieke partner in Nieuwegein, XPO logistics, voert ook een duurzaam beleid en brengt jaarlijks een ‘sustainability report’ uit. Daarbij zijn ze ISO 14001 (milieu) gecertificeerd en verbinden ze zich officieel met de basisprincipes van het UN Global Compact.

  CIRCULAIRE ECONOMIE

  De overheid zet met het grondstoffenakkoord in op een circulaire samenleving in 2050. Hieraan bijdragen betekent voor ons:

  • Zoveel mogelijk hergebruik van afval
  • Zo min mogelijk voedselverspilling
  • Zo min mogelijk plastic

  Zoveel mogelijk hergebruik van afval

  Reststromen groente en fruit 2020 totaal 16.872 ton (in %)

  Uitgesplitst naar bestemming

   Bestemming reststromen 2017 t/m 2020 (in %)

   Afval 2020 totaal 1.450 ton,

   excl. reststromen (in %)

    Reststromen

    • Vorig jaar nam onze totale reststroom af met 30% als gevolg van een nieuwe persmachine. Zo’n reductie is moeilijk in stand te houden, maar ook dit jaar namen onze reststromen iets af, maar dat gold ook voor onze productie.
    • Het percentage van de reststromen dat voor veevoer bestemd is, is met ruim 1% iets toegenomen.
    • Hiermee bleef een kleine 4% over om via vergisting omgezet te worden naar biogas.

    Bedrijfsafval

    • Ons bedrijfsafval wordt gescheiden en zoveel mogelijk gerecycled door externe partij Recycling.nl.
    • Ons totale hoeveelheid afval is evenredig afgenomen met de productie, namelijk 10%.
    • Volgens Milieu Centraal moet het voor huishoudens mogelijk zijn om na afvalscheiding niet meer dan 20% aan restafval over te houden. Momenteel is dat nog zo’n 45% in het geval van huishoudens. Wij zijn dan wel een bedrijf, maar toch mooi dat het ons weer gelukt is om met 19% restafval zelfs onder deze 20% te blijven.
    • Een deel van ons kunststof afval wordt ingezet voor hoogcalorische verbranding.

    Verpakking

    • In 2020 werden onze flessen voor 85% verpakt  in gerecycled karton. Een lichte daling t.o.v. de 90,5% in 2019, maar t.o.v. 2018 nog steeds een stijging van 42%. We bijven ons best doen het % zo hoog mogelijk te houden. 
    • Zie voor het gebruik van R-PET voor onze flessen verderop in dit verslag.
    • De houten kisten waarin onze sinaasappels aankomen gaan terug het circuit in of worden versnipperd tot brandstof.

     Ladder van Moerman

     Het steeds hoogwaardiger inzetten van onze reststromen heeft onze continue aandacht. Met de aanschaf van onze nieuwe persmachine hebben we hier in 2019 een enorme sprong in gemaakt. Zowel via het verminderen van de totale reststromen, waardoor er meer over blijft voor menselijke consumptie, als door de nu bijna volledige inzetbaarheid voor veevoer van de reststromen.

      

     Zo min mogelijk voedselverspilling

      

     ‘Waste’ reductie

     We zijn dit jaar gericht op zoek gegaan naar manieren om onze uitval omlaag te brengen. We hebben hiervoor focus teams ingericht en hebben meegewerkt aan een nieuw, en voor de branche veelbelovend systeem ‘Supply Brain’. Benieuwd naar het resultaat? Lees meer verderop in de verslag onder ‘Innovatie en samenwerken’.

     Voedselbank

     Sappen die vanuit de opslag van XPO niet meer naar de klant mogen in verband met de houdbaarheid gaan waar mogelijk naar de Voedselbank. In onderstaande grafiek is te zien voor welk percentage dit is gelukt. Na een stijgende lijn vanaf 2017 is het aandeel de laatste twee jaar helaas weer gezakt. Dit was het gevolg van een capaciteitsprobleem bij de Voedselbank wat vooral in dit jaar het gevolg van was corona.

      

     % uitval XPO dat aan de Voedselbank is geleverd

     Overige maatregelen

     Naast dat wij reststromen zoveel mogelijk in dierlijk voedsel omzetten voorkomen we voedselverspilling op de volgende manieren:

     • Onze sappen worden hoofdzakelijk gemaakt van klasse 2 en 3 fruit en groente. De zogenaamde buitenbeentjes. Dit betekent dat ze niet voldoen aan de uiterlijke vereisten voor in de schappen van de supermarkt of groenteboer.
     • Onze FMP- en HPP-technologie, waarmee we een deel van onze producten behandelen, zorgt voor een langere houdbaarheid met behoud van smaak en voedingswaarden.
     • Flessen die niet geschikt zijn voor levering aan onze klanten worden aan onze medewerkers aangeboden. Gratis onder werktijd, en met korting als ze producten mee naar huis willen nemen.

      

      

     Zo min mogelijk plastic 

     Met onze plastic verpakkingen raken we een belangrijk MVO thema. Samen met onze klanten zijn we dan ook voortdurend op zoek naar de mogelijkheden voor duurzame(re) flessen. Naast gerecycled PET (R-PET) kijken we naar reductiemogelijkheden. Waar het ons in 2018 gelukt is om 8% te besparen via een reductie van 3 gram op onze literflessen, hebben we in 2019 onze 500 ml en 250 ml liter flessen aangepakt. Respectievelijk hebben we deze 3 en 1 gram lichter gemaakt, wat een extra reductie van 7% plastic heeft opgeleverd in 2019. Absoluut betekende dit 45.000 kg minder plastic. In 2020 is het gewicht van de flessen gelijk gebleven.

     Het aantal gerecyclede flessen in ons assortiment, 4 van de in totaal 17 flessen, is in 2020 ook gelijk gebleven. Dit resulteerde in 26% R-PET flessen. We blijven de mogelijkheid en voordelen hiervan met onze klanten bespreken. 

     Tegelijkertijd stimuleren we onze klanten die direct aan consumenten leveren om via het etiket afvalscheiding aan te moedigen. 90% van deze klanten maakt hier gebruik van via een logo of tekst op het etiket.

     In een groeiend aantal landen waaraan wij leveren zit er statiegeld op onze flessen.

     Wij hebben een certificaat ontvangen voor onze deelname aan het inzamelingssysteem in Duitsland voor PET-flessen. De hoeveelheid CO2 die we hiermee hebben gereduceerd, komt ongeveer overeen met wat een bos van 1874m2 uit de lucht filtert per jaar.

     WATER

     Waterverbruik

      

     We gebruiken het nodige water om de grondstoffen en het machinepark schoon te maken. De hoeveelheid hebben wij omgerekend per liter sap. Dat is best even slikken. Het is dan ook ons doel om waar mogelijk ons waterverbruik omlaag te brengen.

     Nadat het elk jaar gelukt is om het waterverbruik per liter geproduceerd sap omlaag te brengen, is het verbruik dit jaar iets toegenomen. Dit is het gevolg van corona waarbij de productie omlaag ging, terwijl het schoonmaken van de machines niet evenredig afnam. 

     Maatregelen tot nu toe om het waterverbruik zoveel mogelijk te beperken:

     • Aanschaf nieuwe persmachine waarin de citrusvruchten niet meer eerst geschild worden, waardoor de machine minder water verbruikt.
     • Zuinig omgaan met water als KPI afgesproken met ons schoonmaakbedrijf.
     • Vervangen haspels en spuitkoppen door energiezuinigere versies.  

      

      

     Waterverbruik per liter geproduceerd sap

     2020: 3,7 liter

     2019: 3,4 liter

     2018: 3,8 liter

     2017: 3,9 liter

     2016: 4,2 liter

     Afvalwater

      

     80% van ons waterverbruik komt uit het productieproces. Op onze productielocatie vindt van dit afvalwater een eerste zuiveringsslag plaats. Het slib wat hierbij vrijkomt wordt opgevangen en via vergisting omgezet naar gas (1600 ton per jaar). Het gezuiverde afvalwater gaat voor een tweede zuiveringsronde naar de installaties van het Hoogheemraadschap. Dit water is voedzaam aangezien het suikerhoudend is. Bacteriën van suikerhoudend water hebben namelijk de eigenschap dat ze verontreinigd water omzetten in onschadelijke stoffen. Het gaat hier dus om afvalwater dat de zuiveringsinstallatie van het Hoogheemraadschap helpt om water te reinigen.

     KETENVERANTWOORDELIJKHEID
     EN MENSENRECHTEN

     MVO-risico’s en invloed in de keten

      

     Onze grondstoffen komen veelal uit MVO risicogebieden. Certificaten zijn belangrijk, maar bieden niet altijd de garantie die wij zoeken. Daarom bezoeken we onze leveranciers persoonlijk. Dit jaar is dat in beperkte mate gelukt door corona. Al onze leveranciers ondertekenen ook onze Code of Conduct. Hierin hebben we criteria ten aanzien van het milieu en arbeidsomstandigheden opgenomen. Desondanks blijft transparantie in de keten een uitdaging. Hierbij komt dat wij geringe invloed kunnen uitoefenen. Dit heeft te maken met twee aspecten die ons van minder belang maken voor afzonderlijke leveranciers. Ten eerste hebben wij meerdere leverancier voor dezelfde grondstoffen om het risico op een mislukte oogst te verminderen. Daarnaast zijn wij afnemer van klasse 2 en 3 producten, wat eigenlijk ‘bijvangst’ is voor de leveranciers.

     IMVO-convenant Voedingsmiddelen

      

     Onze branche-organisatie FNLI heeft het IMVO-convenant Voedingsmiddelen ondertekend. Hiermee is de mogelijkheid ontstaan om samen en met hulp van branchegenoten de IMVO (Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen) risico’s in de keten aan te pakken. We hebben hiervoor een self-assessment ingevuld waarmee we bevestigd kregen dat we al heel veel doen op het gebied van IMVO. Ook kregen we inzicht in de manier waarop we IMVO nog meer kunnen integreren in onze bedrijfsvoering. We hebben naar aanleiding hiervan een verbeterplan opgesteld. Om te beginnen gaan we aan de slag met het aanpassen van ons inkoopbeleid en onze inkoopdocumenten. Zo laten we in ons beleid ook zien dat we aandacht hebben voor IMVO. Door IMVO in onze inkoopdocumenten op te nemen, stellen we direct aanvullende eisen aan onze leveranciers.

     100% van onze leveranciers zijn geaudit tegen BSCI standaard of vergelijkbaar 

     100%

     van onze leveranciers ondertekenen onze Code of Conduct

     Bij 7% van onze leveranciers zijn we ook zelf op bezoek geweest voor een audit (t.o.v. 56% vorig jaar)

     % leveranciers  gecertificeerd

     GFSI 100%

     Global GAP 96%

     ONZE MENSEN

     Samenstelling personeel

     Leeftijden

     Doorstroom

     Veiligheid, persoonlijke ontwikkeling & goede beloning

     We vragen veel van onze mensen en belonen ze daar graag goed voor. Daarnaast doen we er uiteraard alles aan om onze werknemers een veilige werkomgeving te bieden. In 2020 betekende dit uiteraard ook een corona-veilige werkomgeving. Door het invoeren van passende maatregelen voor zowel de kantoormedewerkers (het aanpassen van de ventilatie en thuiswerken) als voor de productiemedewerkers (plexiglas schermen en gelaatschermen) is het gelukt om het aantal besmettingen minimaal te houden en de productie door te kunnen laten gaan. We vinden het belangrijk dat onze medewerkers zich goed op hun plek voelen en zich persoonlijk kunnen ontwikkelen. Dit geldt ook voor onze uitzendkrachten voor wie we een goede doorstroomregeling hebben. Na een half jaar wordt gezamenlijk bekeken of het contract kan worden omgezet in een dienstverband. Daarnaast vinden we het belangrijk dat onze medewerkers zich gehoord voelen en dat ze een afspiegeling vormen van de maatschappij. In 2020 zijn er verkiezingen geweest voor een nieuwe OR en zijn we er in geslaagd om eind 2020 een nieuwe OR van 8 medewerkers te installeren. Vanaf het moment van installatie zijn de nieuwe OR-leden druk bezig geweest met het volgen van trainingen over de WOR. In deze trainingen zijn ze geïnformeerd over de taken en bevoegdheden van de OR waarvan de belangrijkste zijn het adviesrecht en het instemmingsrecht en hoe de belangen te behartigen van de medewerkers.

     Personeelsvoorwaarden

     • Laagste loon 125% van het minimumloon
     • Collectieve ziektekostenverzekering 10% korting
     • Diversiteit in medewerkers
     • Jaarlijkse functionerings – en beoordelingsgsprekken
     • Opleidingsbudget per medewerker
     • Groeimodel productiemedewerker
     • Persoonlijk ontwikkelplan per medewerker
     • Zwangerschapsbeleid met aangepaste werkzaamheden
     • Klokkenluidersregeling
     • Vertrouwenspersoon
     • Ondernemingsraad

     Vitaliteit & duurzame inzetbaarheid

      

     Ten aanzien van gezondheid en persoonlijke ontwikkeling is vergrijzing een toenemende uitdaging. Onze medewerkers worden ouder, moeten langer door werken en het werk is veelal fysiek. Tot nu toe lukt het ons goed om een passend alternatief te vinden voor werknemers voor wie hun oorspronkelijke functie fysiek te zwaar is geworden. Maar hoe dit in de toekomst zal gaan? We vinden het belangrijk dat wij en onze medewerkers hierop voorbereid zijn. Daarom hebben we duurzame inzetbaarheid als MVO pijler in ons beleid opgenomen.

     Eén van de manieren om onze oudere medewerkers meer flexibiliteit te kunnen bieden is een goede spreiding in leeftijd van het totale personeelsbestand. Daarnaast gaan we komend jaar aan de slag met de ontwikkeling van een vitaliteitsbeleid met als doel medewerkers bewuster te maken van een vitale werk- en leefstijl.

      

     Medewerkers in beeld

     Rudy, de vrolijkste werknemer van Hoogesteger

      

     Twee en een half jaar geleden kwam Rudy Berrenstein aanwaaien. Zijn toenmalige werkgever was failliet gegaan en via een Fase II-traject begon hij bij Hoogesteger. Rudy Berrenstein startte op de persafdeling en hij heeft sindsdien een verpletterende indruk gemaakt. In no time verdiende hij een vast contract.

     Ten eerste met zijn enorme werklust. Rudy staat graag op lijn 4, waar hij spinazie of gember perst. Maar ook de crush vindt hij fijn. Dat zijn klussen waar zwaar fysiek werk wordt gevraagd, maar Rudy doet het, letterlijk, lachend.

     Want optimisme, dat zit hem in het bloed. Zijn aanstekelijke lach is besmettelijk. Daarmee zorgt Rudy voor de vrolijke noot onder zijn collega’s. ‘Ik maak ze vrolijk. “Als jij binnenkomt is de stress gelijk weg’’, zeggen ze tegen me’.

     Hij is heel tevreden bij Hoogesteger. ‘De sfeer in het bedrijf is prachtig! Het zijn allemaal leuke collega’s, iedereen helpt elkaar. Het is gewoon een goed, gezond bedrijf. En, hier word je gewaardeerd! Ze zeggen “goed gedaan”, je krijgt een schouderklopje als ze tevreden over je zijn. Het loopt gewoon heel lekker’.

     Rudy kan vergelijken, want hij heeft een rijk arbeidsverleden. Begonnen als aardbeienplukker op zijn 16e, via behangen in bungalowparken, werken op het kadaster, heftruckchauffeur bij de Aldi tot aan koken in een restaurant in Zwitserland, alles heeft hij gedaan. De horeca-ervaring heeft hem zelfs tot in Carré gebracht, waar hij mocht koken voor de optredende artiesten. André van Duin heeft nog van zijn roti kunnen genieten. En, als je het hem heel vriendelijk vraagt, hij maakt op verzoek voor zijn collega’s nog steeds de lekkerste roti. Waar hij nog meer mensen vrolijk mee maakt.

     Rocco gaat voor plezier

      

     Een carrièreplan, daar is geen sprake van bij Rocco Janssen. Zijn loopbaan bij Hoogesteger hangt van toevalligheden aan elkaar. Dat hij nu teamleider Vul & Etiketteer is had hij zelf dan ook niet kunnen vermoeden toen hij in 2016 binnenstapte in dit bedrijf. Want hij wil alleen maar plezier hebben in zijn werk. En daar valt weinig in te plannen

     Eigenlijk is Hoogesteger al 20 jaar bekend terrein voor Rocco. Als klein ventje ging hij wel eens met zijn moeder mee die toen de kantine beheerde. Hij kon maar net boven de toonbank uit kijken. Jaren later stapte hij als uitzendkracht binnen. ‘Waar ben ik beland?’ vroeg hij zich af. Na de eerste week als inpakker vroeg hij of er niet wat leukers te doen was. Hij mocht operator worden op de etiketteer-afdeling. Piotr Tomala leerde hem de fijne kneepjes en tot de dag van vandaag heeft hij daar nog prettige herinneringen aan. Maar ook dat werd al snel routine. Tot hij op de ‘monster lijn 1’ werd ingezet; een machine die zo gevoelig was in het afstellen dat maar weinigen het redden. Rocco kon het.

     Later werd hij operator op de Vul. Ook dat ging hem tweeëneenhalf jaar goed af. Maar daar ging de uitdaging ook weer van af. Dus werd het de pers. Daar werd Rocco voorman. Het bleken acht leerzame maanden. Nu werd hij, overigens niet voor het eerst, gevraagd om teamleider te worden. Dit keer hapte hij wel toe. Deze functie bevalt prima. Hij hoeft niet meer te wachten op acties van anderen en kan oplossingsgericht werken. ‘Alleen is het voor mijn gevoel soms lastig omdat ik jonger ben dan de mensen die ik moet aansturen’.

     ‘Ben ik ambitieus? Nee. Mijn doel is plezier te hebben in het leven.’ En dat lukt Rocco goed in zijn rol als teamleider. ‘Ik heb leuke collega’s, al zitten er ook lastpakken tussen. Maar er is gelukkig ruimte voor lachen, gieren en brullen. Dat maakt het de moeite waard.’

     Hoogesteger en de maatschappij

     Zo min mogelijk overlast, zoveel mogelijk plezier

     Onze productielocatie is gevestigd in een woonwijk. Wij vinden het belangrijk dat de bewoners zo min mogelijk last van ons ondervinden. Daarom hebben we enkele jaren geleden een geluidswal geplaatst waarmee we het geluidsoverlast tot een minimum hebben weten te beperken. Rond Kerst en Pasen, wanneer er extra veel wordt geproduceerd en er ook ‘s nachts af en aan gereden wordt, delen we sappen uit aan de buurtbewoners.

     Om een bijdrage te leveren aan het plezier in de buurt sponsoren we jaarlijks diverse sociale activiteiten. Zo doneren we pallets hout voor het huttenbouw evenement spijkerdorp in Zwanenburg, leveren we sappen voor het dorpsontbijt in Halfweg en sponsoren we de feestweek in Zwanenburg met een artiest. Wegens corona konden deze activiteiten dit jaar helaas niet plaatsvinden. 

     Gewoon schoon

     We vermoeden dat onze eigen medewerkers en uitzendkrachten wel eens wat troep op straat gooien en daar zijn we niet blij mee. Dat moet opgeruimd. Maar ook het vuil dat anderen achterlaten is ons een doorn in het oog. Daarom hebben we besloten minimaal één keer per week een rondje door de buurt te lopen. Eén medewerker van kantoor en één uit de productie die, gewapend met een vuilniszak en een knijper, de koffiebekers, sigarettenpeuken en andere rommel opruimen. 

     In november 2020 zijn we hier mee begonnen en we zien alleen maar voordelen.

     • De nabije omgeving van Hoogesteger ziet er een stuk beter uit.
     • Positieve reacties van de buurtbewoners. Daar zijn we blij mee, want we willen graag een goede buur zijn.
     • De onderlinge band tussen onze medewerkers wordt versterkt. Mensen die elkaar niet dagelijks tegenkomen leren elkaar zo kennen en krijgen meer wederzijdse waardering.

     Hier gaan we dus voorlopig nog wel even mee door.

     Stichting ‘Bijen is Leven’

      

     Om een bijdrage te leveren aan de biodiversiteit hebben wij een productlijn ontwikkeld waarbij van elk verkocht product een deel naar stichting ‘Bijen is Leven’ gaat. Minimaal doneren wij jaarlijkse €1.500,- aan deze stichting waarvoor ze voor ons drie bijenkasten onderhouden.

     Naast het zorgdragen voor de gezondheid en groei van de bijenvolken maakt ‘Bijen is Leven’ het publiek bewust van het belang van bijen en geven ze adviezen op het gebied van beplanting en insectvriendelijk beheer, bijvoorbeeld voor een militair vliegveld.

     Kansen en kennisontwikkeling bij Hoogesteger

      

     Als erkend leerbedrijf bieden wij leertrajecten aan voor studenten van verschillende opleidingen. Daarnaast werken we regelmatig met stagiaires. In 2020 hadden we weer 2 stagiaires. Eén op de afdeling Kwaliteit en één op de afdeling Productontwikkeling. 

     Ook proberen we waar mogelijk mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in te zetten. Zo hebben we een Wajong medewerker die al meer dan 25 jaar bij ons in trouwe dienst is.

     Veiligheid voor de consument

     Voedselveiligheid staat hoog in het vaandel. Alle leveranciers zijn Global Gap en GFSI gecertificeerd. Hierin staat voedselveiligheid voorop, evenals in onze audits bij de leveranciers. Als Hoogesteger zelf zijn we ook BRC Food Safety en IFS Food gecertificeerd. Vrijwillig hebben we ons aangemeld voor onaangekondigde audits. Deze hebben voor het eerst in 2019 plaatsgevonden. Ondanks corona is de audit ook in 2020 doorgegaan, en haalden we zelfs weer de BRC AA+ en de IFS higher level score. Hiermee laten we zien dat we onze producten continu op het hoogste niveau van voedselveiligheid produceren.

     INNOVATIE EN SAMENWERKEN

     Innovatie en duurzaamheid gaan hand in hand. Wij zoeken continu naar mogelijkheden om onze productietechnieken te innoveren. Door over te stappen naar een nieuwe perstechniek van citrusvruchten is onze reststroom van citrusschillen enorm vergroot en gaat er bijna niets meer naar vergisting. Onze R&D afdeling zoekt naar innovaties op het gebied van nieuwe en gezonde ingrediënten, zoals biologische producten en vegan producten. Daarnaast zijn wij continu op zoek naar nieuwe mogelijkheden om onze reststromen te verwaarden. Echte doorbraken realiseer je door samen te werken. Op het gebied van voedselveiligheid, innovatie en kennisontwikkeling werken we met verschillende partijen samen zoals met WUR, EurofinsAllergenenconsultancy, KTBA, FWS en de Duurzame Adviseurs.

     Verwaarden van reststromen

     Sinds 2019 nemen we deel aan een project in samenwerking met Wageningen Food & Biobased Research (WFBR) en een aantal andere bedrijven. Het project heeft als doel om pectine en chitine vanuit reststromen te benutten in functionele en hoogwaardige ingrediënten voor levensmiddelen en huishoudelijke en persoonlijke verzorging. Dit past bij onze MVO doelstelling om onze reststromen zo hoog mogelijk te verwaarden. Naast dat wij voor dit project reststromen inbrengen dragen we jaarlijks 10.000 euro bij.

     MVO Nederland

     Om specifiek op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen op het gebied van maatschappelijk ondernemen en om in contact te komen met partijen die hier ook blijvend aan werken, hebben we ons aangesloten bij MVO Nederland.

     Samen uitval voorkomen 

      

     Het afstemmen van vraag en aanbod, de grote uitdaging van voedselproducenten. IT-specialist Orcado en voedselbranche kenner Get Yessed meenden dat hier nog een wereld te winnen viel. Ze bundelden hun krachten en ontwikkelden het platform ‘Supply Brain‘.

     Als Hoogesteger werkte we graag mee als Living Lab. Het resultaat? In 2020 hadden we maar liefst 67,3% minder uitval dan in 2019! Ook in ons distributiecentrum in Velsen is het gelukt om de uitval aanzienlijk te verminderen. Van 7,2% aan het begin van 2020, tot maar liefst 56,1% vanaf week 30. En het houdt hier niet op. We hebben ons ten doel gesteld volgend jaar onze uitval opnieuw met 50% te reduceren. We zijn heel blij met dit initiatief waar straks ook andere producenten en leveranciers uitval mee kunnen voorkomen.

     Samen hergebruik mogelijk maken

      

     In 2020 heeft Bakker Barendrecht een reststroom perssinaasappelen geleverd aan Hoogesteger voor de productie van verse sappen. De sinaasappels voldeden niet aan de uiterlijke eisen voor in de schappen van de supermarkt, maar waren nog wel geschikt voor consumptie. We zijn blij dat we deze samenwerking hebben gevonden en samen hebben omgezet in actie. In totaal hebben we op deze manier 475 duizend kilo perssinaasappelen kunnen verwaarden tot ca. 225 duizend liter sinaasappelsap.

     Het MVO Team

      

     Intussen is MVO al goed ingebed in onze organisatie. Alle afdelingen dragen hun steentje bij en ook door onze medewerkers worden goede ideeën aangedragen. Wij zijn dan ook heel blij met de resultaten die we in 2020 bereikt hebben en die we hierbij presenteren in onze vierde MVO jaarverslag. We bedanken iedereen, zowel binnen als buiten Hoogesteger, voor de betrokkenheid en het lezen van dit verslag. Vragen, suggesties en ideeën over dit verslag of over MVO in het algemeen zijn altijd welkom. We horen het graag via renate.ludeking@hoogesteger.nl.

     V.l.n.r. op de foto: Sanne van de Wiel – Inkoper NFR, Frank Kooter – Sourcing Manager RM, Johan van der Veer – Supply Chain & Operations Director, Edo Abels – Managing Director, Nancy van der Louw – HR Manager, Renate Ludeking – SHEQA Manager

     VERANTWOORDING

     Informatie over het sociaal jaarverslag

     Commitment GRI

     Dit sociaal jaarverslag is gebaseerd op de laatste generatie richtlijnen van het Global Reporting Initiative (GRI). Deze richtlijnen zijn toegepast op het Core niveau. Het verslag is getoetst door de organisatie zelf en niet door externen geverifieerd. De GRI tabel is als bijlage opgenomen.

     Reikwijdte van het verslag

     Dit verslag betreft de activiteiten van Hoogesteger in het jaar 2020. Tijdens het rapporteren hebben er geen significante wijzigingen plaatsgevonden voor wat betreft de omvang, structuur of eigendom van de organisatie.

     Verslag frequentie

     Het is de intentie om jaarlijks een verslag te presenteren.

     Contact

     Voor vragen over dit verslag is het mogelijk om contact op te nemen met Renate Ludeking, SHEQA Manager, renate.ludeking@hoogesteger.nl.