MVO jaarverslag Hoogesteger 2019

MVO jaarverslag Hoogesteger 2019

MVO jaarverslag Hoogesteger 2019

MVO jaarverslag Hoogesteger 2019

Historie

 

Onze oprichter Bert Hoogesteger geloofde dat het mogelijk moest zijn om iedereen van vers sap te laten genieten. In die tijd (‘90) was er nog geen vers geperst sap verkrijgbaar in de supermarkt omdat het maximaal één dag houdbaar was. Maar Bert Hoogesteger ontwikkelde een eigen techniek waardoor het mogelijk werd om vers sinaasappelsap met een langere houdbaarheid te maken. Nog altijd leven we de visie van Bert Hoogesteger na.

Hoogesteger en MVO

Met onze missie om iedereen van verse fruit – en groentesappen te kunnen laten genieten staan we dicht bij de natuur. We voelen ons daarom ook verantwoordelijk voor de gevolgen voor deze natuur. Denk aan:

 • de gevolgen van het transport van grondstoffen,
 • het gebruik van water om onze grondstoffen te wassen,
 • de manier van het koel houden van de omgeving waarin de grondstoffen geperst en bewaard worden,
 • en uiteindelijk de verpakking waarin het sap wordt aangeboden.

Daarbij hebben we met onze leveranciers en transporteurs te maken. Hoe gaan zij om met het milieu? En niet minder belangrijk: met hun werknemers? Aangezien wij grondstoffen kopen bij leveranciers in diverse risicolanden is ketenverantwoordelijkheid voor ons een belangrijk aandachtspunt.

Om meer grip te krijgen op onze directe en indirecte impact hebben we voor het jaar 2017 een nulmeting laten uitvoeren. Hierdoor hebben we meer zicht gekregen op waar we staan en welke vervolgstappen we kunnen nemen.  Om hier gestructureerd mee aan de slag te kunnen hebben we vervolgens ons MVO beleid geformuleerd evenals bijbehorende doelstellingen en maatregelen. Daarnaast zijn we gestart met een digitaal MVO jaarverslag zodat iedereen onze plannen en voortgang kan blijven volgen.

Super trots ben ik op de ijver en het enthousiasme waarmee het MVO team met de plannen aan de slag is gegaan. Doelen stellen is één, maar de daadwerkelijke uitvoering in gang zetten is vaak nog een tweede. Dit nieuwe jaarverslag is mede het bewijs dat MVO een vaste plaats heeft gekregen in de dagelijkse bedrijfsvoering van Hoogesteger

Edo Abels, Managing Director

ENERGIE EN KLIMAAT

Onze CO₂-footprint

Onze producten worden in een gekoelde omgeving geproduceerd en opgeslagen. Hierdoor is ons energieverbruik relatief hoog. Om een idee te geven, onze footprint in 2019 staat gelijk aan:

 • Het energieverbruik (gas en elektra) van 511 gemiddelde huishoudens, of
 • 1.474 vliegretouren naar New York City.

Om het energieverbruik te verlagen hebben we in 2019 de volgende maatregelen genomen:

 • Aanschaf frequentiegevraagde luchtcompressors.
 • Aanschaf frequentiegeregelde etiketteerlijn voorzien van LED verlichting.

Overige maatregelen om ons energieverbruik zo minimaal mogelijk te houden zijn:

 • Alle ruimten worden gekoeld door middel van één van de nieuwste koelsystemen op basis van ammoniak en CO₂.
 • Alle deuren zijn zo ontworpen dat er zo min mogelijk koude lucht kan ontsnappen.
 • Onze productielocatie is voorzien van LED- en automatische verlichting.

Ten opzichte van basisjaar 2017 is onze CO₂-footprint in 2019 met 28% toegenomen. Onze productie is toegenomen met 29%. Relatief is onze footprint dus iets afgenomen. In 2018 was onze footprint iets hoger met als belangrijkste oorzaak dat we door omstandigheden meer hebben gevlogen. Dit heeft zich in 2019 weer hersteld.

CO₂-footprint Hoogesteger 2019

Totaal 2.543 ton CO₂

  Relatieve ontwikkeling van de CO₂-footprint

  Ton uitstoot per mln liter geproduceerd sap

  CO₂-uitstoot in de keten

  Transport

  Een groot deel van onze CO₂-uitstoot in de keten wordt veroorzaakt door transport. Om dit zoveel mogelijk te beperken vervoeren we waar mogelijk per boot. Daarnaast is onze filosofie ‘ zo dichtbij als kan en zo ver als nodig’. Zo komen appels, peren en verschillende soorten groenten zoveel mogelijk uit Nederland. Feit blijft dat de grondstoffen voor onze dagverse sappen vanuit de hele wereld afkomstig zijn. Afhankelijk van waar de oogst op dat moment de beste kwaliteit heeft. Denk aan Zuid-Afrika, Egypte en diverse landen in Midden- en Zuid Amerika.

  Upstream

  Voor het grootste deel van onze grondstoffen (80%) berekenen we jaarlijks de hoeveelheidCO₂-uitstoot als gevolg van het upstream transport, ofwel van de leverancier naar onze productielocatie. Hieronder is goed te zien hoe de uitstoot als gevolg van transport zich verhoudt tot de uitstoot van onze eigen productielocatie. Dit is exclusief het transport over de weg in het land van herkomst.

  CO₂-footprint t.o.v. uitstoot als gevolg van transport

  • Footprint (scope 1 en 2) 2019: 2.543 ton 25.43% 25.43%
  • Transport upstream (gedeelte scope 3) 2019: 8.687 ton  89% 89%

  Downstream

  Voor het transport van onze productielocatie naar de klant werken we met transporteurs die zo duurzaam mogelijk vervoeren. Zo rijdt onze huistransporteur Heinis Logistics met koelwagens uitgerust met Euro-5 en Euro-6 motoren. Daarbij werken we continu aan logistieke verbeteringen om met zo min mogelijk ritten ons sap zo snel en vers mogelijk bij de klant te leveren. Door efficiënter samen te werken in de keten is het ons gelukt om de volgende verbeteringen door te voeren;

  • De levertijd in de keten verkort met 0,8 dag waardoor de THT die overblijft gebruikt kan worden voor de klant.
  • Reductie van de pendelritten met 57% door een schakel uit de keten te halen en een reductie van 37% aan fustritten door het koppelen van de fustritten aan de uitgaande ritten

   

  Toename in de beladingsgraad

  van het transport naar onze logistieke partner XPO

  t.o.v. basisjaar 2017

  2019: 6%

  2018: 3,8%

  Inkooppartners

   

  In de keten is onze invloed niet overal even groot. Gelukkig betekent dat niet dat er niks gebeurt. Ook dit jaar heeft één van onze partners weer een mooi resultaat behaald. FruitMasters, de grootste fruitcoöperatie van Nederland, installeerde maar liefst 7000 zonnepanelen. Ze hebben dit gerealiseerd via een groeivoucher van ontwikkelingsmaatschappij Oost NL en een SDE+ subsidie.

   

  Koelopslag en logistiek

   

  Onze koelopslag in Velsen is grotendeels zelfvoorzienend door het gebruik van zonne- en windenergie. Dat is te danken aan het duurzaamheidsbeleid van onze partner Kloosterboer van wie wij onze opslagruimte huren. Kloosterboer werkt volgens de standaard van het Dutch Green Building Council en heeft als eerste vrieshuis het Lean & Green award behaald. 

  Onze logistieke partner in Nieuwegein, XPO logistics, voert ook een duurzaam beleid en brengt jaarlijks een ‘sustainability report’ uit. Daarbij zijn ze ISO 14001 (milieu) gecertificeerd en verbinden ze zich officieel met de basisprincipes van het UN Global Compact.

  CIRCULAIRE ECONOMIE

  De overheid zet met het grondstoffenakkoord in op een circulaire samenleving in 2050. Hieraan bijdragen betekent voor ons:

  • Zoveel mogelijk hergebruik van afval
  • Zo min mogelijk voedselverspilling
  • Zo min mogelijk plastic

  Zoveel mogelijk hergebruik van afval

  Reststromen groente en fruit 2019 totaal 17.161 ton (in %)

  Uitgesplitst naar bestemming

   Bestemming reststromen 2017 t/m 2019 (in %)

   Reststromen groente en fruit 2018 totaal 24.492 ton (in %)

   Uitgesplitst naar bestemming

    Afval 2019 totaal 1.575 ton,

    excl. reststromen (in %)

     Reststromen

     • Eind 2018 hebben we een nieuwe persmachine gekregen. Deze heeft zijn investering waargemaakt. Onze totale restroom is met 30% afgenomen t.o.v. 2018, terwijl onze productie met 7% is toegenomen!
     • Maar liefst 95% hiervan hebben we als veevoer kunnen inzetten t.o.v. 55% in 2018.  
     • Hiermee bleef 5% over om via vergisting omgezet te worden naar biogas t.o.v. de 45% in vorig jaar. 

     Bedrijfsafval

     • Ons bedrijfsafval wordt gescheiden en zoveel mogelijk gerecycled door externe partij Recycling.nl.
     • Ons totale hoeveelheid afval is met 4% toegenomen t.o.v. 2018 met een procentuele toename van 7% van onze productie.
     • Volgens Milieu Centraal moet het voor huishoudens mogelijk zijn om na afvalscheiding niet meer dan 20% aan restafval over te houden. Momenteel is dat nog zo’n 45% in het geval van huishoudens. Wij zijn dan wel een bedrijf, maar toch mooi dat het ons weer gelukt is om met 17% restafval zelfs onder deze 20% te blijven. (t.o.v. 18% in 2018 en 20% in 2017).
     • Een deel van ons kunststof afval wordt ingezet voor hoogcalorische verbranding. 

     Verpakking

     • In 2019 werden onze flessen voor 90,5% verpakt in gerecycled karton. Dit betrof het jaar ervoor nog  43%. Een winst van maar liefst 47,5%!
     • Zie voor het gebruik van R-PET voor onze flessen verderop in dit verslag.
     • De houten kisten waarin onze sinaasappels aankomen gaan terug het circuit in of worden versnipperd tot brandstof.

      Ladder van Moerman

      Het steeds hoogwaardiger inzetten van onze reststromen heeft onze continue aandacht. Met de aanschaf van onze nieuwe persmachine hebben we hier een enorme sprong in gemaakt. Zowel via het verminderen van de totale reststromen, waardoor er meer over blijft voor menselijke consumptie, als door de nu bijna volledige inzetbaarheid voor veevoer van de reststromen.

      Uiteraard hadden we een verbetering verwacht, maar dat het resultaat van deze aanzienlijke investering zelfs boven verwachting heeft uitgepakt, daar zijn we natuurlijk heel blij mee.

      Zo min mogelijk voedselverspilling

       

      Naast dat wij reststromen zoveel mogelijk in dierlijk voedsel omzetten voorkomen we voedselverspilling op de volgende manieren:

       

      • Onze sappen worden hoofdzakelijk gemaakt van klasse 2 en 3 fruit en groente. De zogenaamde buitenbeentjes. Dit betekent dat ze niet voldoen aan de uiterlijke vereisten voor in de schappen van de supermarkt of groenteboer.
      • Onze FMP- en HPP-technologie, waarmee we een deel van onze producten behandelen, zorgt voor een langere houdbaarheid met behoud van smaak en voedingswaarden.
      • Flessen die niet geschikt zijn voor levering aan onze klanten worden aan onze medewerkers aangeboden. Gratis onder werktijd, en met korting als ze producten mee naar huis willen nemen.

      Voedselbank

       

      Sappen die vanuit de opslag van XPO niet meer naar de klant mogen in verband met de houdbaarheid gaan waar mogelijk naar de voedselbank.

      In 2018 is 38,6% van onze niet leverbare sappen naar de voedselbank gebracht t.o.v. 19,9% in 2017. In 2019 is dit aandeel helaas weer iets gedaald naar 31,3%. Dit is het gevolg geweest van een capaciteitsprobleem bij de Voedselbank.

      Zo min mogelijk plastic 

      Met onze plastic verpakkingen raken we een belangrijk MVO thema. Samen met onze klanten zijn we dan ook voortdurend op zoek naar de mogelijkheden voor duurzame(re) flessen. Naast gerecycled PET (R-PET) kijken we naar reductiemogelijkheden. Waar het ons in 2018 gelukt is om 8% te besparen via een reductie van 3 gram op onze literflessen, hebben we in 2019 onze 500 ml en 250 ml liter flessen aangepakt. Respectievelijk hebben we deze 3 en 1 gram lichter gemaakt, wat een extra reductie van 7% plastic heeft opgeleverd in 2019. In absolute getallen komt dit neer op 45.000 kg minder plastic.

      Daarnaast hebben we in samenwerking met onze klanten 4 van de in totaal 17 flessen uit ons assortiment om kunnen zetten naar gerecycled plastic. Voor 2 flessen was dit al gebeurd. Het resultaat was 35% R-PET in 2019.

      Tegelijkertijd stimuleren we onze klanten die direct aan consumenten leveren om via het etiket afvalscheiding aan te moedigen. 90% van deze klanten maakt hier gebruik van via een logo of tekst op het etiket. 

      WATER

      Waterverbruik

       

      We gebruiken het nodige water om de grondstoffen en het machinepark schoon te maken. De hoeveelheid hebben wij omgerekend per liter sap. Dat is best even slikken. Het is dan ook ons doel om waar mogelijk ons waterverbruik omlaag te brengen.

      Het is ons dit jaar gelukt het waterverbruik per liter geproduceerd sap met maar liefst 10% omlaag te brengen. Hoofdzakelijk het gevolg van onze nieuwe persmachine. Omdat het groente en fruit nu rechtstreeks in de machine gaat, en niet meer eerst in de schilmachine, hoeft er minder schoongemaakt te worden.

      De daling in 2018 hebben we vooral bereikt door zuinig waterverbruik als KPI af te spreken met ons schoonmaakbedrijf. De daling van 0,3 liter in 2017 t.o.v. 2016 bereikten we door onder andere onze haspels aan te passen en spuitkoppen in machines te vervangen door zuinigere versies. 

       

       

      Waterverbruik per liter geproduceerd sap

      2019: 3,4 liter

      2018: 3,8 liter
      2017: 3,9 liter
      2016: 4,2 liter

      Afvalwater

       

      80% van ons waterverbruik komt uit het productieproces. Op onze productielocatie vindt van dit afvalwater een eerste zuiveringsslag plaats. Het slib wat hierbij vrijkomt wordt opgevangen en via vergisting omgezet naar gas (1600 ton per jaar). Het gezuiverde afvalwater gaat voor een tweede zuiveringsronde naar de installaties van het Hoogheemraadschap. Dit water is voedzaam aangezien het suikerhoudend is. Bacteriën van suikerhoudend water hebben namelijk de eigenschap dat ze verontreinigd water omzetten in onschadelijke stoffen. Het gaat hier dus om afvalwater dat de zuiveringsinstallatie van het Hoogheemraadschap helpt om water te reinigen.

      KETENVERANTWOORDELIJKHEID
      EN MENSENRECHTEN

      MVO-risico’s en invloed in de keten

       

      Onze grondstoffen komen veelal uit MVO risicogebieden. Certificaten zijn belangrijk, maar bieden niet altijd de garantie die wij zoeken. Daarom bezoeken we onze leveranciers persoonlijk. Ook ondertekenen alle leveranciers onze Code of Conduct. Hierin hebben we criteria ten aanzien van het milieu en arbeidsomstandigheden opgenomen. Desondanks geldt nog steeds dat wij geen volledige garanties kunnen bieden. Transparantie in de keten blijft een uitdaging. Hierbij komt dat wij geringe invloed kunnen uitoefenen. Dit heeft te maken met twee aspecten die ons van minder belang maken voor afzonderlijke leveranciers. Om het risico op mislukte oogsten te verminderen, mede het gevolg van klimaatverandering, zijn wij genoodzaakt met veel verschillende leveranciers te werken. Daarnaast zijn wij afnemer van klasse 2 en 3 producten, wat eigenlijk ‘bijvangst’ is voor de leveranciers.

      IMVO-convenant Voedingsmiddelen

       

      Vorig jaar heeft onze branche-organisatie FNLI het IMVO-convenant Voedingsmiddelen ondertekend. Hiermee is de mogelijkheid ontstaan om samen en met hulp van branchegenoten de IMVO (Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen) risico’s in de keten aan te pakken. We hebben dit jaar een self-assessment ingevuld waarmee we bevestigd kregen dat we al heel veel doen op het gebied van IMVO. Ook kregen we inzicht in de manier waarop we IMVO nog meer kunnen integreren in onze bedrijfsvoering. We hebben naar aanleiding hiervan een verbeterplan opgesteld. Om te beginnen gaan we aan de slag met het aanpassen van ons inkoopbeleid en onze inkoopdocumenten. Zo laten we in ons beleid ook zien dat we aandacht hebben voor IMVO. Door IMVO in onze inkoopdocumenten op te nemen, stellen we direct aanvullende eisen aan onze leveranciers.

      99% van onze leveranciers zijn geaudit tegen BSCI standaard of vergelijkbaar (t.o.v. 90% vorig jaar)

      Grondstoffen zijn voor

      99,5%

      traceerbaar

      100%

      van onze leveranciers ondertekenen onze Code of Conduct

      Bij 56% van onze leveranciers zijn we ook zelf op bezoek geweest voor een audit

      96%

      van onze leveranciers zijn Global GAP en GFSI gecertificeerd

      ONZE MENSEN

      Samenstelling personeel

      Leeftijden

      Doorstroom

      Veiligheid, persoonlijke ontwikkeling & goede beloning

      We vragen veel van onze mensen en belonen ze daar graag goed voor. Daarnaast doen we er uiteraard alles aan om onze werknemers een veilige werkomgeving te bieden. We vinden het belangrijk dat ze zich goed op hun plek voelen en zich persoonlijk kunnen ontwikkelen. Dit geldt ook voor onze uitzendkrachten voor wie we een goede doorstroomregeling hebben. Na een half jaar wordt gezamenlijk bekeken of het contract kan worden omgezet in een dienstverband. Daarnaast vinden we het belangrijk dat onze medewerkers zich gehoord voelen en dat ze een afspiegeling vormen van de maatschappij.

      Personeelsvoorwaarden

      • Laagste loon 125% van het minimumloon
      • Overwerk wordt minimaal 150% uitbetaald (uitzendkrachten 120%)
      • Diversiteit in medewerkers
      • Jaarlijkse functionerings – en beoordelingsgsprekken
      • Opleidingsbudget per medewerker
      • Zwangerschapsbeleid met aangepaste werkzaamheden
      • Klokkenluidersregeling
      • Vertrouwenspersoon
      • Ondernemingsraad

      Vitaliteit & duurzame inzetbaarheid

       

      Ten aanzien van gezondheid en persoonlijke ontwikkeling is vergrijzing een toenemende uitdaging. Onze medewerkers worden ouder, moeten langer door werken en het werk is veelal fysiek. Tot nu toe lukt het ons goed om een passend alternatief te vinden voor werknemers voor wie hun oorspronkelijke functie fysiek te zwaar is geworden. Maar hoe dit in de toekomst zal gaan? We vinden het belangrijk dat wij en onze medewerkers hierop voorbereid zijn. Daarom hebben we duurzame inzetbaarheid als MVO pijler in ons beleid opgenomen.

      Eén van de mogelijkheden om onze oudere medewerkers meer flexibiliteit te kunnen bieden is een goede spreiding in leeftijd van het totale personeelsbestand. Het is ons dit jaar gelukt om binnen de jongere leeftijdsgroepen relatief meer nieuwe collega’s aan te nemen.

       

      Medewerker aan het woord

      Mateusz is dankbaar voor de kansen die hem worden gegeven

       

      ‘Ik moet wel mijn haarnetje op als ik dit sap ga overgieten’.  Mateusz Sterecki kent de procedures. Sinds begin 2020 is hij assistent op de NPD-afdeling van Hoogesteger. Eén van de dingen die hij daar doet is het ontwikkelen van nieuwe smaken en sappen. En uiteraard moeten ook de monsters zo hygiënisch mogelijk gemaakt worden. Dus de werkkleding moet goed zijn.

      Mateusz komt uit Polen. Daar studeerde hij levensmiddelentechnologie. Hij kreeg ook werk in die richting, maar toch beviel het hem niet. Mateusz had het idee dat hij zich niet voldoende kon ontwikkelen in zijn vakgebied. En dus besloot hij twee jaar geleden zijn geluk elders te beproeven. Hij kwam in Nederland uit. ‘Een fijn land. Iedereen is hier vrolijk, mensen groeten je op straat, het weer is goed. In Nederland is vrijheid. Als je carrière wilt maken kan dat hier ’ zegt hij optimistisch.

      Toch begon die carrière niet op het gebied van zijn studie. Eerst werkte Mateusz als productiemedewerker bij Mars in Veghel, later ging hij een vriend achterna richting Zwanenburg en kon hij bij Hoogesteger terecht. Mateusz begon als inpakker. Maar al snel werd duidelijk dat hij meer in zijn mars had. Teamleiders in Velsen vroegen hem of hij operator wilde worden van een etiketteerlijn. Daarmee verdiende Mateusz een vast contract. Hij leerde ook heftruck rijden. En toen kwam er een mooie kans op de afdeling New Product Development.

      Hij werd aangenomen in een functie die past bij zijn opleiding en is nu dolgelukkig met zijn werk. ‘Elke dag zijn er nieuwe dingen die ik leer, elke dag is anders.’ De ene keer vergelijkt hij Hoogesteger-sappen met die van de concurrent, de andere keer helpt hij nieuwe smaken ontwikkelen. Thuis oefent hij Engels. ‘Dat heb ik sinds de lagere school niet meer gesproken’ en Nederlands ‘Want dat is nodig om hier te kunnen werken’.

      Kortom, Mateusz Sterecki is een gelukkig mens bij Hoogesteger. Hij is dankbaar voor de kansen die het bedrijf hem heeft gegeven en hij is vast van plan die kansen ten volle te benutten.

      Niels vermaakt zich prima

       

      ‘Ik had voor mezelf eigenlijk een heel andere loopbaan in gedachten. Maar zoals het nu gelopen is, is ook positief.’ Niels de Waard werkt bij Hoogesteger bij de Technische Dienst. En dat had hij een aantal jaren geleden niet kunnen bedenken.

      Op zeventienjarige leeftijd ging hij werken bij Defensie. Hij werd zelfs twee keer uitgezonden op buitenlandse missies, waaronder naar Afghanistan. Maar na veertien jaar in het legergroen voelde hij dat het tijd werd voor iets anders. Hij probeerde eerst een opleiding te volgen via Defensie maar door het drukke werk lukte het niet om die af te ronden. Uiteindelijk kwam hij via bemiddeling van Defensie bij de VAPRO terecht, waar hij een procesgerichte opleiding ging volgen. Hij werd gedetacheerd bij Hoogesteger en kwam op de vulafdeling terecht.

      ‘Na het afronden van de VAPRO-opleiding had ik niet het idee om hier als operator te blijven werken. Ik zocht iets spannenders, misschien wel bij een groter bedrijf. En toen kwam ineens HR naar me toe’, zegt Niels. Of hij interesse had in een functie bij de Technische Dienst van Hoogesteger.

      Dat had hij en na een weekje proefdraaien die van beide kanten als positief werd ervaren werd Niels TD’er. De zelfstandigheid en vrijheid van die baan spreken hem het meest aan. ‘En de afwisseling. De ene keer sta je op het dak te sleutelen, een uurtje later lig je onder een vulmachine.’

      Eigenlijk dacht hij dat zijn kennis niet toereikend zou zijn voor deze baan. Maar dat valt dus hartstikke mee. Wel is hij nog druk aan het bijleren, nu is hij bezig met de cursus Elektrisch Schakelen. Nog lang niet uitgeleerd dus, en dik tevreden. Niels de Waard is gelukkig bij Hoogesteger.

      Hoogesteger en de maatschappij

      Zo min mogelijk overlast

      Onze productielocatie is gevestigd in een woonwijk. Wij vinden het belangrijk dat de bewoners zo min mogelijk last van ons ondervinden. Daarom hebben we enkele jaren geleden een geluidswal geplaatst waarmee we het geluidsoverlast tot een minimum hebben weten te beperken. Rond Kerst en Pasen, wanneer er extra veel wordt geproduceerd en er ook ‘s nachts af en aan gereden wordt, delen we sappen uit aan de buurtbewoners.

      Sociale activiteiten

      Met onze sponsoring richten we ons op lokale projecten. Jaarlijks dragen wij bij aan spijkerdorp in Zwanenburg. Zo ook in 2019 hebben wij dit huttenbouw evenement gesponsord met zo’n 3.000 opgespaarde pallets hout.  Heel leuk en indrukwekkend om te zien wat de kinderen uit en om Zwanenburg hier allemaal mee kunnen bouwen. En vooral natuurlijk hoeveel lol ze hieraan beleven. Ook hebben we het dorpsontbijt in Halfweg weer van sap voorzien en een artiest gesponsord voor de feestweek in Zwanenburg

      Stichting ‘Bijen is Leven’

       

      Om een bijdrage te leveren aan de biodiversiteit hebben wij een productlijn ontwikkeld waarbij van elk verkocht product een deel naar stichting ‘Bijen is Leven’ gaat. Minimaal doneren wij jaarlijkse €1.500,- aan deze stichting waarvoor ze voor ons drie bijenkasten onderhouden.

      Naast het zorgdragen voor de gezondheid en groei van de bijenvolken maakt ‘Bijen is Leven’ het publiek bewust van het belang van bijen en geven ze adviezen op het gebied van beplanting en insectvriendelijk beheer, bijvoorbeeld voor een militair vliegveld.

      Kansen en kennisontwikkeling bij Hoogesteger

       

      Als erkend leerbedrijf bieden wij leertrajecten aan voor studenten van verschillende opleidingen. Daarnaast werken we regelmatig met stagiaires. In 2019 hadden we 2 stagiaires. Eén op de afdeling Kwaliteit en één op de afdeling Productontwikkeling. 

      Ook proberen we waar mogelijk mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in te zetten. Zo hebben we een Wajong medewerker die al meer dan 25 jaar bij ons in trouwe dienst is.

      Veiligheid voor de consument

      Voedselveiligheid staat hoog in het vaandel. Alle leveranciers zijn Global Gap en GFSI gecertificeerd. Hierin staat voedselveiligheid voorop, evenals in onze audits bij de leveranciers. Als Hoogesteger zelf zijn we ook BRC A grade en IFS higher level gecertificeerd. Vrijwillig hebben we ons aangemeld voor onaangekondigde audits. Deze heeft voor het eerst in 2019 plaatsgevonden. Hiermee laten we zien dat we onze producten continu op het hoogste niveau van voedselveiligheid produceren.

      INNOVATIE EN SAMENWERKEN

      Innovatie en duurzaamheid gaan hand in hand. Wij innoveren continu in onze perstechnieken en met nieuwe en gezonde ingrediënten. Echte doorbraken realiseer je door samen te werken. Op het gebied van voedselveiligheid, innovatie en kennisontwikkeling werken we met verschillende partijen samen zoals met Eurofins, Allergenenconsultancy, I3 Food, Food Tech Brainport in Helmond en KTBA.

      Verwaarden van reststromen

      Sinds 2019 nemen we deel aan een project in samenwerking met Wageningen Food & Biobased Research (WFBR) en een aantal andere bedrijven. Het project heeft als doel om pectine en chitine vanuit reststromen te benutten in functionele en hoogwaardige ingrediënten voor levensmiddelen en huishoudelijke en persoonlijke verzorging. Dit past bij onze MVO doelstelling om onze reststromen zo hoog mogelijk te verwaarden. Naast dat wij voor dit project reststromen inbrengen dragen we jaarlijks 10.000 euro bij.

      Hoe werkt deze techniek precies en wat levert het op?

      Pectine is overvloedig aanwezig in afvalstromen van bijvoorbeeld de aardappel- of fruitverwerkende industrie en chitine in zijstromen van de verwerkings- en fermentatie-industrie van schaal- en schelpdieren. Isolatie en valorisatie van deze polysachariden is een belangrijke stap in de richting van afvalvermindering en economische groei in deze industriële sectoren, wat – bovendien – een efficiënter gebruik van landbouwgrond en mariene hulpbronnen impliceert. Hier dragen wij als bedrijf met grote hoeveelheden reststroom graag aan bij.

      MVO Nederland

      Om specifiek op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen op het gebied van maatschappelijk ondernemen, en om in contact te komen met partijen die hier ook blijvend aan werken, hebben we ons aangesloten bij MVO Nederland.

      Het MVO Team

       

      Intussen is MVO al goed ingebed in onze organisatie. Alle afdelingen dragen hun steentje bij en ook door onze medewerkers worden goede ideeën aangedragen. Wij zijn dan ook heel blij met de resultaten die we in 2019 bereikt hebben en die we hierbij presenteren in onze derde MVO jaarverslag. We bedanken iedereen, zowel binnen als buiten Hoogesteger, voor de betrokkenheid en het lezen van dit verslag. Vragen, suggesties en ideeën over dit verslag of over MVO in het algemeen zijn altijd welkom. We horen het graag via renate.ludeking@hoogesteger.nl.

      V.l.n.r. op de foto: Frank Kooter, Sourcing Manager – Meta Onrust, Manager HR –  Johan van der Veer, Manager Supply Chain – Sanne van de Wiel, Inkoper – Edo Abels, Managing Director – Richard Vrugt, Manager Operations – Renate Ludeking, SHEQA Manager

      VERANTWOORDING

      Informatie over het sociaal jaarverslag

      Commitment GRI

      Dit sociaal jaarverslag is gebaseerd op de laatste generatie richtlijnen van het Global Reporting Initiative (GRI). Deze richtlijnen zijn toegepast op het Core niveau. Het verslag is getoetst door de organisatie zelf en niet door externen geverifieerd. De GRI tabel is als bijlage opgenomen.

      Reikwijdte van het verslag

      Dit verslag betreft de activiteiten van Hoogesteger in het jaar 2019. Tijdens het rapporteren hebben er geen significante wijzigingen plaatsgevonden voor wat betreft de omvang, structuur of eigendom van de organisatie.

      Verslag frequentie

      Het is de intentie om jaarlijks een verslag te presenteren.

      Contact

      Voor vragen over dit verslag is het mogelijk om contact op te nemen met Renate Ludeking, SHEQA Manager, renate.ludeking@hoogesteger.nl.