Ons MVO-Beleid

Onze activiteiten hebben gevolgen voor mens en milieu. Zowel positief als negatief. In ons streven onze negatieve impact te minimaliseren en onze positieve impact te maximaliseren, zien wij voor ons als Hoogesteger met name een rol weggelegd in een bijdrage aan de volgende drie Sustainable Development Goals (SDG’s);

SDG 8 Eerlijk werk en economische groei

Onze leveranciers zitten over de hele wereld, zo ook in risicolanden. Wij voelen het als onze plicht er zorg voor de dragen dat de werknemers van onze leveranciers eerlijk loon krijgen en onder goede arbeidsomstandigheden werken. Onze doelstelling is dan ook om hier zo goed mogelijk zicht op te krijgen. Dit vormt een onderdeel van de hierboven genoemde doelstelling om alle MVO risico’s in kaart te brengen en om te zetten in beleid. Daarnaast stellen we ons ten doel om eind 2023 50% van onze leveranciers, naast onze reguliere audits en bezoeken, ook onverwacht te hebben bezocht.

Ook willen we onze invloed vergroten via samenwerking. Dit kunnen wij namelijk vaak niet alleen. Wij nemen klasse 2 fruit en groente af, wat feitelijk een soort ‘bijvangst’ is. Daarbij zorgt de noodzakelijke risicospreiding ervoor dat wij met veel verschillende leveranciers werken. Hierdoor is onze invloed als Hoogesteger alleen vaak niet voldoende om een verandering teweeg te kunnen brengen. We stellen ons daarom ten doel om voor 2020 met tenminste twee partijen het gesprek aan te gaan om onze gezamenlijke invloed te vergroten, of om in tenminste één werkgroep deel te nemen waarin dit doel is gesteld.

Dichter bij huis vinden we het natuurlijk ook belangrijk dat onze eigen medewerkers zich goed in hun vel en op hun plek voelen. Naast dat veiligheid en persoonlijke ontwikkeling een continu aandachtspunt is, willen wij ons de komende jaren met name richten op de vitaliteit en duurzame inzetbaarheid. Vooral in de productie, waarin we ook nachtdiensten draaien, vraagt het werk fysiek veel van onze medewerkers. Met de vergrijzing en het verhogen van de pensioenleeftijd is het belangrijk dat er straks ook voor onze ouder wordende medewerkers nog passend werk te vinden is. We stellen ons daarom ten doel dat eind 2023 onze oudere werknemers in 90% van de gevallen gezond en aan het werk hun pensioengerechtigde leeftijd behalen.

SDG 12 Verantwoorde consumptie en productie

De bevolking groeit, het aantal beschikbare grondstoffen daalt, en de vervuiling neemt toe. Binnen deze SDG is het onze doelstelling om bij te dragen aan zo min mogelijk voedselverspilling, zoveel mogelijk hergebruik van afval en zo min mogelijk afval via onze eindgebruikers. Hiermee hopen we onder andere bij te dragen aan de doelstelling binnen het grondstoffenakkoord om in 2050 100% circulair te zijn. De doelstellingen die wij onszelf hebben gesteld voor 2023 is om:

 • onze reststromen nog hoogwaardiger te gaan inzetten waarbij 80% zal worden ingezet voor hergebruik via menselijke en dierlijke consumptie;
 • 85% van ons overige afval te recyclen;
 • het gebruik van PET per fles met 20% te minimaliseren (dunner plastic) t.o.v. 2017;
 • voor 50% gebruik te maken van gerecycled plastic (rPET);
 • voor 25% over te gaan op biobased plastics of vergelijkbare nieuwe oplossingen;
 • op 50% van onze etiketten voorlichting te geven die bijdraagt aan duurzaamheid, bijvoorbeeld t.a.v. houdbaarheid van het product en/of afvalscheiding (afhankelijk van de klant en het land);
 • ons waterverbruik terug te brengen naar 3,5 liter per geproduceerd liter sap (t.o.v. 3,8 in 2018, 3,9 in 2017 en 4,2 in 2016).

Daarnaast stellen we ons het doel om binnen een jaar alle MVO risico’s in de keten ten aanzien van verantwoorde consumptie en productie goed in kaart te hebben gebracht en als criteria te hebben opgenomen in onze code of conduct en audits.

SDG 13 Klimaatactie

Naast dat we zelf de gevolgen van klimaatveranderingen ondervinden, denk aan het mislukken van oogsten als gevolg van droogte of juist extreme (hagel) buien, vinden we het belangrijk om bij te dragen aan misschien wel de nummer één uitdaging op dit moment: de beheersing van het klimaat. Het is daarom onze doelstelling om onze footprint 2017 (zie jaarverslag) de komende 5 jaar met 90% te reduceren. Om CO₂-uitstoot in de keten te reduceren hebben we ons ten doel gesteld de beladingsgraad van onze transporteurs aan klanten met 15% te hebben verhoogd in 2023, en om alleen nog met transporteurs te werken die minimaal met euro-6 motoren rijden. Hiervoor zullen we om te beginnen het huidige CO₂-beleid van onze transporteurs in kaart gaan brengen. Daarnaast willen we ook voor de rest van de keten de CO₂-uitstoot in kaart gaan brengen, de zogenaamde scope 3 emissies, zodat we op basis daarvan onze reductiedoelstellingen kunnen uitbreiden en aanscherpen.

MVO PIJLERS

Op basis van bovenstaande doelstellingen hebben we als Hoogesteger de volgende MVO pijlers geformuleerd waar we ons de komende jaren op willen focussen.

 1. Energie en klimaat
 2. Bijdragen aan een circulaire economie
 3. Mensenrechten in de keten
 4. Vitaliteit & duurzame inzetbaarheid

Daarnaast zorgen we er uiteraard voor dat ook onze andere MVO thema’s de aandacht krijgen en op orde zijn.

 

Zijn er ook MVO thema’s waar wij minder aandacht aan besteden?

Misschien vraagt u zich af waarom u het begrip ‘biodiversiteit’ nog niet bent tegengekomen? Of waarom we niet alleen biologische sappen maken? Dit leggen we u voor de volledigheid van ons verhaal hieronder graag uit.

Biodiversiteit

Omdat onze grondstoffen grotendeels uit bomen komen, en bomen lang meegaan, ligt onze primaire focus niet op biodiversiteit. Verantwoorde gewasbescherming is uiteraard ook belangrijk voor de biodiversiteit. Dit krijgt de aandacht binnen SDG 8: verantwoorde consumptie en productie, en onze doelstelling om de MVO risico’s op dit gebied te kennen en te borgen.

Uiteraard zijn we wel begaan met het behoud van biodiversiteit, en raakt het ook onze business. Daarom staan we een deel van de opbrengst van onze ‘Roots en Good’ flessen af aan de stichting ‘Bijen is leven’.

 

Biologisch fruit en groente

Onze missie om verse sappen voor iedereen toegankelijk te maken, met behoud van de optimale smaak, is lastig als we alleen biologische sappen zouden verkopen. Het is vooralsnog vaak duurder en niet zo makkelijk te verkrijgen. 

Uiteraard zien wij ook de voordelen van natuurlijke gewasbescherming en hebben daarom bepaalde periodes per jaar biologische sappen in ons assortiment. Op continue basis is dit nog niet haalbaar. We focussen ons  in de eerste instantie op verantwoorde productie via diverse certificeringen, eigen audits en door de risico’s steeds specifieker in kaart te brengen en te monitoren.