MVO jaarverslag

Hoogesteger 2022

Hoogesteger en MVO

Met onze missie om iedereen van verse fruit – en groentesappen te kunnen laten genieten staan we dicht bij de natuur. We voelen ons daarom ook verantwoordelijk voor de gevolgen aan deze natuur.

Denk aan:

 • de gevolgen van de teelt en het transport van grondstoffen,
 • het gebruik van water om onze grondstoffen te wassen,
 • het gebruik van energie voor de productie en het koelen van sap,
 • en uiteindelijk de verpakking waarin het sap wordt aangeboden.

Daarnaast hebben we met onze leveranciers en transporteurs te maken. Hoe gaan zij om met het milieu? En niet minder belangrijk: met hun werknemers? Aangezien wij grondstoffen kopen bij leveranciers in diverse risicolanden is ketenverantwoordelijkheid voor ons een belangrijk aandachtspunt.

Om meer grip te krijgen op onze directe en indirecte impact hebben we in 2017 een nulmeting laten uitvoeren. Hierdoor hebben we meer zicht gekregen in waar we staan en welke vervolgstappen we kunnen nemen.  Om hier gestructureerd mee aan de slag te kunnen hebben we vervolgens ons MVO beleid geformuleerd evenals bijbehorende doelstellingen en maatregelen. Daarnaast zijn we gestart met een digitaal MVO jaarverslag zodat iedereen onze plannen en voortgang kan blijven volgen.

Supertrots ben ik op de ijver en het enthousiasme waarmee het MVO team met de plannen aan de slag blijft gaan. Doelen stellen is één, maar de daadwerkelijke uitvoering in gang zetten is vaak nog een tweede. De ultieme uitdaging is tenslotte om de doelen jaarlijks te herijken en de lat steeds hoger te leggen. Dit nieuwe jaarverslag is mede het bewijs dat MVO een vaste plaats heeft gekregen in de dagelijkse bedrijfsvoering van Hoogesteger. Hiermee voldoen we inmiddels ruimschoots aan de toenemende wensen en eisen van onze klanten.

 

Hoogtepunten 2022

100% groene stroom

productie Zwanenburg

Compensatie vliegreizen

d.m.v. GS Africa Biogas credits

Inventarisatie CO2-uitstoot

van de teelt

4,5% minder CO2-uitstoot

per transport naar de klant

Beladingsgraad vrachtwagens

gestegen met 21 procentpunten tov 2021

Aandeel R-PET 92%

(stijging van 70%)

Afwasbare etiketten

Toename statiegeld op flessen

zowel in Nederland als in het buitenland

Nieuw functiehuis, beloningsbeleid en salarisschalen

Sponsoring goede doelen

Energie en Klimaat

Onze CO₂-footprint

Onze producten worden in een gekoelde omgeving geproduceerd en opgeslagen. Hierdoor is ons energieverbruik relatief hoog. Om deze reden zijn wij in 2021 overgestapt op groene energie, wat voor een behoorlijke daling in onze CO₂-uitstoot zorgde.

In 2021 hadden wij een prachtige daling in onze CO₂-uitstoot, we gingen namelijk van 2.386 ton in 2020 naar 158 ton in 2021! In 2022 is onze footprint wel iets gestegen ten opzichte van 2021, deze bedroeg afgelopen jaar namelijk 172 ton CO. Hoewel de stijging mee valt, willen we hem wel graag even toelichten. Deze stijging zit onder andere in de veranderde CO emissiefactor voor gas. Ondanks dat ons gasverbruik in 2022 vergelijkbaar was met die van 2021, is de uitstoot door deze nieuwe omrekenfactor zo’n 15 ton aan CO hoger. Daarbij is er in 2022 meer gereden, met het eigen wagenpark als het zakelijk verkeer met privéauto’s.  Hierdoor is de uitstoot toegenomen met 9 ton CO. Wel is er een verlaging van 11 ton CO doordat wij in 2022 onze vliegreizen hebben vergroend. In verhouding is het aantal ton CO₂-uitstoot per miljoen liter geproduceerd sap vrijwel gelijk gebleven met een verlaging van 0,28 ton CO₂. 

In 2022 hebben wij diverse maatregelen doorgevoerd om onze uitstoot te verlagen:

 • 125 ml shots voor AH etiketteren in Zwanenburg. Dit scheelt transport heen en weer naar Velsen.
 • HPP intensifiers voor snellere cyclustijden.
 • Verlichting flessenloods vervangen voor ledverlichting.
 • Isolatie airco’s op het dak.
 • Isolatie LBK kanalen boven plafond.

Hoewel we veel maatregelen nemen is het soms noodzakelijk om te vliegen naar onze telers. Onder andere voor de audits die wij bij de leveranciers uitvoeren. Omdat wij wel verantwoordelijkheid willen nemen voor deze uitstoot hebben wij in 2022 onze CO₂-uitstoot van onze vliegreizen vergroend. Dit is gedaan met behulp van de Climate Neutral Group, waarvan je het certificaat hieronder kan inzien. 

  CO₂-footprint Hoogesteger 2022

  Totaal 172 ton CO₂

   Relatieve ontwikkeling van de CO₂-footprint

   Ton uitstoot per miljoen liter geproduceerd sap

   CO₂ in de keten

   CO₂ in de keten

   Teelt van onze grondstoffen 

   In 2022 hebben we bij een deel van onze telers de CO₂-uitstoot van de teelt opgevraagd. Hierbij ging het om telers van sinaasappels, bananen, kiwi’s, aardbeien, frambozen en mango’s. Deze CO₂-uitstoot hebben wij vervolgens gebruikt voor de berekening van de totale CO₂-uitstoot van onze teelt. Op basis van deze data en met hulp van de Franse database, Agribalyse, hebben we de CO₂-uitstoot van de teelt van de grondstoffen uitgerekend.  

   De uitstoot van onze grondstoffen bedroeg in 2021 zo’n 11.073 ton CO₂, in 2022 was dit 18.045 ton. Uitgerekend is dit in 2022 0.38 ton CO₂ per ton grondstoffen, ten opzichte van 0,26 ton in 2021. Het verschil komt met name door onze geoptimaliseerde emissiefactor voor de gebruikte sinaasappels. In 2022 hebben wij namelijk de CO₂-uitstoot van de sinaasappelen berekend aan de hand van de gegevens die wij van onze telers ontvingen. Deze emissies zijn dus preciezer, maar bleken ook wat hoger te zijn dan de gebruikte emissiefactoren uit de database die wij in 2021 gebruikte. Dit betekent dat er meer CO₂ vrijkomt bij het telen van de sinaasappels dan vooraf voorspeld. Daarbij zijn er in 2022 ook meer sinaasappels gebruikt. De hogere emissiefactor gecombineerd met de grotere afname van sinaasappels maakt dat onze uitstoot in 2022 hoger is dan in 2021.

   Deze berekeningen van de uitstoot geven ons inzicht in welke gewassen de meeste CO₂ uitstoten. Dit helpt ons om mogelijke reductiemaatregelen op te stellen. Nadat we de telers hebben gevraagd om hun gegevens aan te leveren om de CO₂-uitstoot te berekenen, hebben we ze gevraagd om een plan in te dienen om deze uitstoot te reduceren. Met deze plannen gaan de telers nu aan de slag. Eind 2023 gaan we deze telers opnieuw vragen om hun gegevens aan te leveren, zodat we kunnen zien of reductie bereikt is. Daarbij gaan we in 2023 nog meer telers vragen om hun CO₂-uitstoot te delen, zo wordt de CO₂-uitstoot van onze teelt steeds meer gebaseerd op echte data.  

   Om focus aan te brengen in onze acties, zullen wij ons eerst richten op de top 10. De gewassen in deze lijst vormen samen 90% van het totale volume en vertegenwoordigen 67% van de CO₂-uitstoot. 

   De top 10 waar wij ons op focussen is:

   • Aardbeien 
   • Ananas
   • Appels
   • Bananen 
   • Framboos 
   • Kiwi 
   • Mango 
   • Peren 
   • Sinaasappels 
   • Gember 
   Upstream transport 

   Een groot deel van onze CO₂-uitstoot in de keten wordt veroorzaakt door transport. Om dit zoveel mogelijk te beperken vervoeren we waar mogelijk per boot. Daarnaast is onze filosofie ‘zo dichtbij als kan en zo ver als nodig’. Zo komen appels, peren en verschillende soorten groenten zoveel mogelijk uit Nederland. Feit blijft dat de grondstoffen voor onze dagverse sappen afkomstig vanuit de hele wereld zijn. Afhankelijk van waar de oogst op dat moment de beste kwaliteit heeft. Denk aan Zuid-Afrika, Egypte en diverse landen in Midden- en Zuid Amerika. 

   Voor het grootste deel van onze grondstoffen berekenen we jaarlijks de hoeveelheid CO₂-uitstoot als gevolg van het upstream transport, dus van de leverancier naar onze productielocatie. Hieronder is goed te zien hoe de uitstoot als gevolg van transport zich verhoudt tot de uitstoot van onze eigen productielocatie. Dit is exclusief het transport over de weg in het land van herkomst. We zijn momenteel bezig om ook het transport van onze verpakkingen in kaart brengen. 

   In 2021 bedroeg deze uitstoot van ons upstream transport 6.778 ton CO₂. In 2022 is deze CO₂uitstoot gestegen tot een totaal van 9.753 ton CO₂. Om dit duidelijker te maken was het aantal ton CO₂ per ton grondstoffen in 2021 nog 0,16, in 2022 was dit aantal 0,21. Deze stijging in transportemissies komt doordat wij in 2022 veel meer sinaasappels uit Spanje, Griekenland en Portugal hebben gebruikt dan in 2021. De reden dat er meer sinaasappels uit deze gebieden zijn gebruikt. Dit heeft te maken met de verkrijgbaarheid van voldoende sinaasappels met de juiste specificaties. Dit is nodig om de juiste verhouding van zoet en zuur te kunnen maken in onze sappen. Aangezien deze locaties binnen Europa zijn, kwamen deze sinaasappels met vrachtwagens, terwijl sinaasappels vanuit verdere locaties met de boot moeten komen. Kijkende vanuit CO₂ is de uitstoot van een container per boot lager dan de uitstoot van een container per vrachtwagen. Dit verklaart dan ook de stijging van onze uitstoot van het upstream transport. 

    Pendelritten 

    Vanaf vorig jaar is ook gerapporteerd over de CO₂- uitstoot tussen onze productielocatie in Zwanenburg en het distributiecentrum/koelopslag in Velsen. In 2022 betrof dit 8,7 ton CO₂, wat een stijging is t.o.v. de 5,9 ton CO₂ in 2021. Dit komt doordat het aantal ritten tussen de productielocatie en de opslag is gestegen met 632 ritten, de totale uitstoot is evenredig gestegen met het aantal ritten. 

    Downstream transport 

    Voor het transport van onze productielocatie naar de klant werken we met transporteurs die zo duurzaam mogelijk vervoeren. Zo rijdt onze huistransporteur Heinis Logistics met koelwagens uitgerust met Euro-5 en Euro-6 motoren. De laatste bakwagen en trekker met Euro-5 motoren worden in 2023 vervangen voor modellen met Euro-6 motoren. Daarbij zijn ze zich aan het oriënteren om in de toekomst mogelijk een elektrische bus en/of bakwagen aan te schaffen. Onze andere transporteur Stef is al jaren bezig met hun energietransitie wat tot overtuigende resultaten heeft geleid. Stef voert haar inspanningen voor het milieu op d.m.v. hun nieuwe klimaatprogramma “Moving Green”. Ook werken we continu aan logistieke verbeteringen om met zo min mogelijk ritten ons sap zo snel en vers mogelijk aan de klant te leveren. In de afgelopen jaren hebben we gewerkt aan het verhogen van de beladingsgraad van het transport naar onze logistieke partner XPO. Ten opzichte van 2021 is de beladingsgraad met 21 procentpunten gestegen.

    Onze producten gaan heel Europa door en dit heeft vanzelfsprekend CO₂-uitstoot tot gevolg. Goed om hier te vermelden is dat onze levering deel kan uitmaken van een ander transport. We hebben bij onze berekening daarom gerekend met het gewicht van de levering. In 2021 bedroeg deze uitstoot 3.901 ton CO₂, in 2022 is dit totaal 3.987 ton CO₂ inclusief onze ritten met samples. Dit betekent een stijging van 86 ton CO₂. Hoewel een stijging vaak negatief klinkt, is dit niet zozeer het geval. In 2022 waren er namelijk zo’n 500 ritten meer dan in 2021, wat een stijging van 7% is. Deze ritten waren over het algemeen effectiever beladen, waardoor het gemiddelde gewicht per rit steeg met 16%. Naast een betere beladingsgraad zijn ook de afstanden van onze ritten korter geworden. Dit komt onder andere doordat Hoogesteger minder heeft geleverd aan een aantal verdere gelegen landen, zoals Roemenië en Hongarije, en meer heeft geleverd binnen Nederland. Onder aan de streep betekent dit dat er per rit 4,5% minder CO₂ is uitgestoten ten op zichte van 2022. Wat een prachtig resultaat is van onze genomen maatregelen.  

    Toename in de beladingsgraad

    Van het transport naar onze logistieke partner XPO

    t.o.v. basisjaar 2017

    2022: 59,31%%

    2021: 38,23%

    2020: 18,95%
    2019: 6,46%
    2018: 3,98%

    Koelopslag en logistiek

    Onze koelopslag in Velsen is grotendeels zelfvoorzienend door het gebruik van zonne- en windenergie, en energiezuinig door het gebruik van warmtepompen, warmte-terugwinning, ledverlichting en lichtsensoren. Dat is te danken aan het duurzame beleid van onze partner Kloosterboer van wie wij onze opslagruimte huren. Kloosterboer won het EZK Energy Award en heeft als eerste vrieshuis het Lean & Green award behaald. Voor de nieuwbouw van 15.000 m2 extra koel- en vriesruimte ontvingen ze de hoogste BREEAM norm ‘outstanding’ ofwel 5 sterren. Volgend jaar staat de vervanging van chemische koude middelen door het natuurlijke ammoniak op het programma. Dit koude middel veroorzaakt, in tegenstelling tot de chemische variant, geen CO₂-uitstoot.

    In 2021 heeft Kloosterboer 1572 zonnepanelen bijgeplaatst op het voorste gedeelte van ons vrieshuis, die op dezelfde manier rechtstreeks naar de eigen verbruikers gaat.

    Onze logistieke partner in Nieuwegein, GXO logistics, voert ook een duurzaam beleid en brengt jaarlijks een ‘sustainability report’ uit. Daarbij zijn ze ISO 14001 (milieu) gecertificeerd en verbinden ze zich officieel met de basisprincipes van het UN Global Compact.

     

    Circulaire economie

     

    De overheid zet met het grondstoffenakkoord in op een circulaire samenleving in 2050. Hieraan bijdragen betekent voor ons:

    • Zoveel mogelijk hergebruik van afval
    • Zo min mogelijk voedselverspilling
    • Zo min mogelijk plastic

    Zoveel mogelijk hergebruik van afval

    Reststromen groente en fruit 2022 totaal 20,077 ton (in %)

    Uitgesplitst naar bestemming

     Reststromen
     • In sommige gevallen zijn reststromen niet geschikt voor veevoer, bijvoorbeeld het pulp van gember. Deze resten worden daarom vergist.
     • Het percentage van de reststromen dat voor veevoer bestemd is, is met ongeveer 6% gestegen.
     • Daarnaast bleef een kleine 5% over om via vergisting omgezet te worden naar biogas.
     • De installatie van de High Shear Mixer in de citruspers eind 2022 zorgt ervoor dat we meer van de sinaasappels kunnen gebruiken, waardoor de reststroom kleiner is geworden.
     Bedrijfsafval
     • Ons bedrijfsafval wordt gescheiden en zoveel mogelijk gerecycled door de externe partij Recycling.nl.
     • Ten opzichte van 2021 is in 2022 onze productie gestegen met 8,8%. Deze stijging is op basis van liters geproduceerd sap. Onze afval is in dit jaar gestegen met 3,4%. Dit betekent dat het percentage afval minder hard is gestegen dan onze productie, een mooi resultaat waaraan te zien is dat onze maatregelen effect hebben.
     • Een deel van ons kunststof afval wordt ingezet voor hoogcalorische verbranding.
     Verpakking
     • In 2021 werden onze flessen voor 98% verpakt in gerecycled karton. Dat is 1% stijging ten opzichte van 2021 en een stijging van 14% t.o.v. de 85% in 2020. Hoewel de stappen steeds kleiner worden blijven we ons best doen om het percentage zo hoog mogelijk te krijgen.
     • Zie voor het gebruik van r-PET voor onze flessen verderop in dit verslag.
     • De houten kisten waarin onze sinaasappels aankomen gaan terug het circuit in of worden versnipperd tot brandstof.

      

     Afval 2022 totaal 1.755 ton

     exclusief reststromen

      Bestemming reststromen 2017 t/m 2022 (in %)
      Ladder van Moerman

      Het steeds hoogwaardiger inzetten van onze reststromen heeft onze continue aandacht. Met de aanschaf van onze nieuwe persmachine hebben we hier in 2019 een enorme sprong in gemaakt. Zowel via het verminderen van de totale reststromen, waardoor er meer over blijft voor menselijke consumptie, als door de nu bijna volledige inzetbaarheid voor veevoer van de reststromen.

      Zo min mogelijk voedselverspilling

      Waste reductie

      We zijn in 2020 gericht op zoek gegaan naar manieren om onze uitval omlaag te brengen. We hebben hiervoor focus teams ingericht en hebben meegewerkt aan een nieuw, en voor de branche veelbelovend systeem ‘Supply Brain’. Benieuwd naar het resultaat? Lees meer verderop in de verslag onder ‘Innovatie en samenwerken’. Intussen gebruiken we het systeem Supply Brain volop waardoor het lukt de uitval laag te houden.

      % uitval GXO dat aan de Voedselbank is geleverd

       

      Voedselbank

      Sappen die vanuit de opslag van GXO niet meer naar de klant mogen in verband met de houdbaarheid gaan waar mogelijk naar de Voedselbank. In bovenstaande grafiek is te zien voor welk percentage dit is gelukt. In 2021 maakte we een mooie stijging en kwamen we uit op 25,4%! Daar waren we erg blij mee. In 2022 is dit percentage lager, namelijk 17,7%. Dit komt doordat de hoeveelheid niet-verkochte producten dusdanig is afgenomen dat het percentage geschikte producten voor de voedselbank minimaal is geworden. Dit betekent dat de planning beter is geworden, waardoor er minder producten overblijven en dus uiteindelijk minder verspilling.

       

      Overige maatregelen

      Naast dat wij reststromen zoveel mogelijk in dierlijk voedsel omzetten voorkomen we voedselverspilling op de volgende manieren:

      • Onze sappen worden hoofdzakelijk gemaakt van klasse 2 en 3 fruit en groente. De zogenaamde buitenbeentjes. Dit betekent dat ze niet voldoen aan de uiterlijke vereisten voor in de schappen van de supermarkt of groenteboer.
      • Onze FMP- en HPP-technologie, waarmee we een deel van onze producten behandelen, zorgt voor een langere houdbaarheid met behoud van smaak en voedingswaarden.
      • Sappen en smoothies die niet geschikt zijn voor levering aan onze klanten worden aan onze medewerkers aangeboden. Gratis onder werktijd, en met korting als ze producten mee naar huis willen nemen.

       Zo min mogelijk plastic

       Met onze plastic verpakkingen raken we een belangrijk MVO thema. Samen met onze klanten zijn we dan ook voortdurend op zoek naar de mogelijkheden voor duurzame(re) flessen. Naast gerecycled PET (r-PET) kijken we naar reductiemogelijkheden.

       We zijn erg blij met de stappen die we afgelopen jaar hebben gezet op het gebied van gerecyclede flessen. In 2022 hadden we 13 verschillende flessen, waarvan 8 bestaan uit 100% r-PET, 3 uit 50% en nog maar 1 die geen r-PET bevat. In totaal komt het percentage rPET in 2022 uit op 92%, dat is een mooie stijging ten opzichte van de 22% in 2021. 

       Nog niet alle etiketten zijn afwasbaar. In dat geval wordt het stuk waar het etiket nu vastzit aan de fles losgesneden van de fles voordat deze gerecycled wordt. In 2022 zijn wij gestart met de overgang naar afwasbare etiketten. Door gebruik te maken van deze etiketten kan de gehele fles gerecycled worden. In 2022 is het ons gelukt om dit aandeel te verhogen naar 33% van al onze etiketten. Toch is dit aandeel lager dan gehoopt wegens een langdurige staking bij de lijmleverancier in 2022. Voor 2023 stellen wij ons dan ook als doel om dit aandeel verder te verhogen naar 60% van het totale volume gebruikte etiketten.

       In een groeiend aantal landen waaraan wij leveren zit er statiegeld op onze flessen. Door te werken met deze statiegeldsystemen willen de overheden stimuleren dat er meer plastic flessen in de recyclestroom terechtkomen in plaats van het restafval. Dit draagt bij aan het opzetten van een circulaire economie.

       Water

       Waterverbruik

       We gebruiken het nodige water om de grondstoffen en het machinepark schoon te maken. De hoeveelheid hebben wij omgerekend per liter sap. Dat is best even slikken. Het is dan ook ons doel om waar mogelijk ons waterverbruik omlaag te brengen.

       Ten opzichte van 2021 is het ons gelukt om het waterverbruik per liter geproduceerd sap omlaag te brengen. In 2022 was dit verbruik 2,9 liter water per liter sap. Het was ons doel om voor 2023 het waterverbruik terug te brengen naar 3,5. Dit doel hebben wij dan ook zeker gehaald. Maar met het behalen van dit doel stopt het natuurlijk niet, voor het jaar 2025 hebben wij het doel gesteld om ons waterverbruik verder te verlagen tot 2,3 liter water per liter sap.

       Maatregelen die tot nu toe genomen zijn om het waterverbruik zoveel mogelijk te beperken:

       • Aanschaf persmachine waarin de citrusvruchten niet meer eerst geschild worden, waardoor de machine minder water verbruikt.
       • Zuinig omgaan met water als KPI afgesproken met ons schoonmaakbedrijf.
       • Vervangen haspels en spuitkoppen door energiezuinigere modellen.
       • Vullijn 1 automatisch spoelen via programma.

       In 2023 zal verder een nieuwe (tweede) bandpers geplaatst worden. Door een andere techniek wordt deze bandpers beter schoongemaakt, waardoor er dus minder nieuw spoelwater nodig is.

        Waterverbruik

        per liter geproduceerd sap

        2022: 2,9 liter

        2021: 3,5 liter

        2020: 3,7 liter

        2019: 3,4 liter

        2018: 3,8 liter

        2017: 3,9 liter

        2016: 4,2 liter

        Afvalwater

        80% van ons waterverbruik komt uit het productieproces. Op onze productielocatie vindt van dit afvalwater een eerste zuiveringsslag plaats. Het slib wat hierbij vrijkomt wordt opgevangen en via vergisting omgezet naar gas (1600 ton per jaar). Het gezuiverde afvalwater gaat voor een tweede zuiveringsronde naar de installaties van het Hoogheemraadschap. Dit water is voedzaam aangezien het suikerhoudend is. Bacteriën van suikerhoudend water hebben namelijk de eigenschap dat ze verontreinigd water omzetten in onschadelijke stoffen. Het gaat hier dus om afvalwater dat de zuiveringsinstallatie van het Hoogheemraadschap helpt om water te reinigen.

        Ketenverantwoordelijkheid en mensenrechten

        MVO-risico’s en invloed in de keten

        Onze grondstoffen komen veelal uit MVO risicogebieden. Wij eisen van alle leveranciers certificeringen, zoals Global Gap, GFSI en BSCI. Certificaten zijn belangrijk, maar bieden niet altijd de garantie die wij zoeken. Daarom bezoeken we onze leveranciers ook persoonlijk. Al onze leveranciers ondertekenen ook onze Business Practices. Hierin hebben we o.a. criteria ten aanzien van het milieu, mensenrechten en arbeidsomstandigheden opgenomen. Desondanks blijft transparantie in de keten een uitdaging. Hierbij komt dat wij geringe invloed kunnen uitoefenen. Dit heeft te maken met twee aspecten die ons van minder belang maken voor afzonderlijke leveranciers. Ten eerste hebben wij meerdere leveranciers voor dezelfde grondstoffen om het risico op een mislukte oogst te verminderen. Ten tweede zijn wij afnemer van klasse 2 en 3 producten, wat eigenlijk ‘bijvangst’ is voor de leveranciers.

        100% van onze leveranciers zijn geaudit tegen BSCI standaard of vergelijkbaar

        100%
        van onze leveranciers ondertekenen onze Business Practices

        In totaal hebben we 19 eigen audits uitgevoerd. Dit is 18% van het totaal aantal leveranciers

        Van onze leveranciers is 100% GFSI gecertificeerd en 98% Global GAP

        IMVO-convenant Voedingsmiddelen

        Onze branche-organisatie FNLI heeft het IMVO-convenant Voedingsmiddelen ondertekend. Hiermee is de mogelijkheid ontstaan om samen en met hulp van branchegenoten de IMVO (Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen) risico’s in de keten aan te pakken. We hebben hiervoor ook in 2022 een self-assessment ingevuld waarmee we bevestigd kregen dat we al heel veel doen op het gebied van IMVO. Ook kregen we inzicht in de manier waarop we IMVO nog meer kunnen integreren in onze bedrijfsvoering. In 2023 gaan we de grootste risico’s in onze keten in kaart brengen. Op basis daarvan zullen we een plan van aanpak opstellen om de risico’s te verlagen.

        Onze mensen

        Samenstelling personeel

        Leeftijden

        Doorstroom

        Nieuw Functiehuis en transparant beloningsbeleid  

        De dynamiek in de arbeidsmarkt neemt toe en dit zorgt voor een grote toename van complexiteit in de uitvoer van onze kernactiviteiten. Het dwingt ons om wendbaar, snel en slagvaardig te zijn in een steeds veranderende omgeving en vraagt om overzicht en continu in verbinding te zijn met onze medewerkers. 

        Om de basis op orde te brengen en klaar te zijn voor de toekomst, hebben we nieuw beleid ontwikkeld. Een transparant beloningsbeleid en stevig functiehuis schept duidelijkheid over alle bestaande functies, de bijbehorende taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden en hoe we deze belonen. Dit beleid vormt samen de basis voor de inzet van andere regelingen en HR instrumenten, zoals het groeimodel, personeelsplanning en de ontwikkeling van onze medewerkers. Hiermee leggen we het fundament van het HR beleid om medewerkers gemotiveerd en verbonden te houden aan de organisatie, waarna we ons kunnen focussen op een soepele uitvoering van dit beleid.  Zo vergroten we de kans dat medewerkers bij ons willen blijven werken met een duidelijk, transparant en eerlijk beleid op dit gebied. Ook in de huidige arbeidsmarkt.

        Performance Management Beleid 

        Nadat we het nieuwe beloningsbeleid en functiehuis hebben ingevoerd, met daarbij het functiehandboek, hebben we de basis compleet gemaakt met de invoering van het Performance Management beleid. Hiermee leggen we de koppeling tussen het plannen, coachen en begeleiden, beoordelen en belonen.

        Uitgangspunt van het nieuwe Performance Management beleid is dat we de stap willen maken naar een lerende cultuur met een continue dialoog over doelen en ontwikkeling. Het eigenaarschap willen we meer bij de medewerkers zelf neerleggen om zo de betrokkenheid te vergroten. 

        We vinden het hierbij belangrijk dat er gedurende het jaar voldoende inzicht is in de doelen en de voortgang bij zowel de leidinggevende als de medewerker zodat dit tijdig kan worden bijgestuurd. Hierbij maken we gebruik van een online HR gesprekkencyclus waarin 4 gespreksmomenten worden gepland. 

        Ontwikkeling Vitaliteitsbeleid

        Vitale medewerkers zijn veerkrachtig en wendbaar zodat ze kunnen inspringen op (markt)ontwikkelingen. Om te komen tot vitale medewerkers stimuleren wij de ontwikkeling van onze werknemers, bieden we goede arbeidsvoorwaarden en zorgen we voor een open en veilige cultuur.

         

        Ontwikkeling werknemers

        We hebben een groeimodel geïntroduceerd die doorstroming stimuleert en daarmee worden de wensen van zowel de organisatie als de medewerker op het gebied van ontwikkeling continu afgestemd. Dit model maakt inzichtelijk hoe de werknemer van een instapfunctie door kan groeien naar andere functies binnen de organisatie. Het groeimodel maakt gebruik van POP-gesprekken, onderdeel van de HR-gesprekkencyclus, om de afstemming tussen de medewerkers en hun leidinggevenden te ondersteunen.

        Optimaliseren arbeidsvoorwaarden

        Hoogesteger heeft in 2022 de reiskostenregeling aangepast om de medewerkers tegemoet te komen in de verhoging van de reiskosten. De onbelaste kilometervergoeding is tijdelijk verhoogd van € 0,19 per kilometer naar € 0,25. 

        De introductie in 2022 van een nieuw functiehuis, beloningsbeleid en nieuwe salarisschalen heeft ervoor gezorgd dat medewerkers meer inzicht hebben in de verticale en/of horizontale doorstroommogelijkheden binnen Hoogesteger. 

        In 2022 zijn we gestart met de ontwikkeling van een vitaliteitsbudget die gebruikt kan worden voor het betalen van een sportabonnement of de aanschaf van een fiets. 

        Cultuurverandering Hoogesteger

        In 2022 zijn we gestart met een cultuurveranderingsprogramma waarin we met een kernteam van medewerkers en management inzicht krijgen in onze huidige cultuur en kernwaarden. Gedurende dit programma maken we stappen naar een klantgerichte cultuur met de daarbij horende nieuwe kernwaarden. 

        Vitaliteit wordt echt onderdeel van onze bedrijfscultuur. 

        Kansen en kennisontwikkeling bij Hoogesteger

        Als erkend leerbedrijf bieden wij leertrajecten aan voor studenten van verschillende opleidingen. Daarnaast werken we regelmatig met stagiaires. In 2022 waren dit 3 stagiaires welke werkzaam waren op de afdelingen Kwaliteit en Marketing.

        Ook proberen we waar mogelijk mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in te zetten. Zo hebben we een Wajong medewerker die al meer dan 25 jaar bij ons in trouwe dienst is.

        Medewerkers in beeld

        Frank, Iedereen een lach op het gezicht 

        ,,Zet er effe bij dat ik uit Leiden kom. Fantastische stad!’’ Alsof mensen dat niet kunnen horen. Zijn accent verraadt meteen de afkomst van Frank Hoogenboom. 

        De karakteristieke Leidse ‘r’ is onontkoombaar als Frank vertelt hoe hij bij Hoogesteger terecht is gekomen. Beginnend bij de opleiding HRM die hij gevolgd heeft. Frank is afgestudeerd na een stage bij het Hoogheemraadschap Rijnland, waar hij zich specialiseerde in KPI’s. Daarna ging hij als talent manager aan het werk bij Aethon, een uitzendorganisatie waar hij een pool van medewerkers aanstuurde. Hij deed daar voornamelijk talent-ontwikkelende werkzaamheden en accountmanagement. Maar na drie jaar vond hij het tijd voor een volgende carrièrestap. 

        Die vond Frank bij Hoogesteger. Daar kwam hij in een nieuw te vormen HR-team terecht dat van alles opnieuw moest opbouwen. ,,Dus ik wist dat ik flink aan de slag moest. Nu, tweeëneenhalf jaar verder, denk ik dat dat goed gelukt is. Ik ken de mensen, de mensen kennen mij. Ik ben trots op de impact die we als team hebben gemaakt op de organisatie.’’  

        Bij Hoogesteger kan Frank zijn hart ophalen aan alle projecten en aan al het HR-beleid waar hij energie van krijgt. Met zijn collegiale instelling – hij weet zelfs van het trainen in de sportschool een sociale gebeurtenis te maken – wordt hij vrolijk van het werken met mensen. ,,Ik vind dat HR tússen de werkgever en de werknemer in moet staan, waardoor het voor alle partijen leuk is. Iedereen een lach op het gezicht.’’  

        Die lach krijgt hij zelf van alle medewerkers waar hij dagelijks mee te maken heeft. ,,De mix van mensen vind ik het leukst. Ze komen uit alle delen van de wereld en of ze nou dik of dun zijn, man of vrouw, ik ben er trots op dat ik met hun mag werken.’’ Zoals hij ook trots is op het mooie product wat Hoogesteger maakt. Frank vindt de productie-omgeving ‘gaaf’. 

         

        Maar er moet nog veel gebeuren. Er staan nog veel projecten op stapel. Zo veel dat er nu keuzes gemaakt moeten worden, want niet alles kan tegelijk gebeuren. ,,Maar we zitten op de goede weg. Binnen het HR-team zetten we de schouders eronder en pakken we door.’’ 

        Zo zit Frank in elkaar. Als hij ergens voor gaat is het voor de volle 100%. In zijn vrije tijd doet hij aan bowling. En dan gaat hij direct voor niveau. ,,Momenteel is mijn gemiddelde 196’’, zegt hij alsof dat de normaalste zaak van de wereld is. Die instelling komt van pas bij Hoogesteger. Daar kunnen ze nog veel plezier aan Frank beleven. Want hij maakt zich er niet met een jantje-van-leiden vanaf.  

        Juusuf, onze echte allround

        Was er geen burgeroorlog geweest in Somalië, dan was Juusuf Abdi waarschijnlijk advocaat geworden. Hij volgde een rechtenstudie in eigen land. Tot het te gevaarlijk werd en hij zijn geboortestad Hargeysa moest ontvluchten.

        Zo kwam hij rond de eeuwwisseling in Nederland terecht en zo kwam hij, na een verschillende werkgevers gediend te hebben, bij Hoogesteger waar Juusuf sinds september 2017 werkt. Eerst als uitzendkracht, maar al snel in vaste dienst. Want al snel was duidelijk dat hij heel wat in zijn mars had.

        Juusuf is een echte allrounder: hij begon zes jaar geleden op de etiketteer-afdeling. Na een maand of drie kwam de shotvuller op de Specialiteiten-afdeling te staan. Daar werd Juusuf de operator. Een jaar later werd hem gevraagd of hij de HPP wilde leren bedienen. Met spoed graag, want Hoogesteger kwam twee operators te kort.

        Op de HPP werkte Juusuf met plezier. Hij leidde er nieuwe operators op en maakte de komst van de tweede machine mee. Maar na een tijdje begonnen de werktijden daar hem tegen te staan. De HPP draaide 7 dagen per week, er werd in drie ploegen gewerkt, dat was een beetje te veel van het goede. Dus liet hij zich overplaatsen naar de flessenloods. Daar stond hij zo’n anderhalf jaar voor het weer begon te kriebelen. De flessenopzet werd een routineklus voor Juusuf. Gelukkig werd rond die tijd nét de vierde productielijn in gebruik genomen. Juusuf vond zijn uitdaging bij de etiketteerlijn 4, waar hij nog steeds elke dag met een glimlach werkt.

        ,,Het bevalt me goed. Het werk is niet te zwaar, de collega’s zijn leuk en Hoogesteger is lekker dicht bij huis.’’ 

        Intussen is Juusuf helemaal ingeburgerd in Nederland. De advocatuur is uit het zicht voor hem, maar bij Hoogesteger is hij voor iedereen van waarde. ,,Als ze me nodig hebben op de flessenloods of bij de shotvuller, ik kan altijd helpen.’’

        Hoogesteger en de maatschappij

        Veiligheid voor de consument

        Iedere dag maken we bij Hoogesteger verse sappen van verse grondstoffen van over de hele wereld. Voedselveiligheid is enorm belangrijk bij een vers product dat zonder verhitting aan onze klanten geleverd wordt. Daarom zijn alle leveranciers Global Gap en GFSI gecertificeerd. Hierin staat voedselveiligheid voorop, zowel in onze audits of die wij uitvoeren bij onze leveranciers. Als Hoogesteger zelf zijn we ook BRC Food Safety en IFS Food gecertificeerd. Al jaren worden deze audits onaangekondigd uitgevoerd. Ook in 2022 haalden we weer de BRC AA+ en de IFS higher level score. Hiermee laten we zien dat we onze producten continu op het hoogste niveau van voedselveiligheid produceren.

        Zo min mogelijk overlast, zoveel mogelijk plezier

        Onze productielocatie is gevestigd in een woonwijk. Wij vinden het belangrijk dat de bewoners zo min mogelijk last van ons ondervinden. Daarom hebben we enkele jaren geleden een geluidswal geplaatst waarmee we het geluidsoverlast tot een minimum hebben weten te beperken. Rond Kerst en Pasen, wanneer er extra veel wordt geproduceerd en er ook ‘s nachts af en aan gereden wordt, delen we sappen uit aan de buurtbewoners

        Om een bijdrage te leveren aan het plezier in de buurt sponsoren we jaarlijks diverse sociale activiteiten. Zo doneerde wij in 2022 zo’n 1.200 pallets hout voor het huttenbouw evenement spijkerdorp in Zwanenburg.

        Gewoon schoon

        We vermoeden dat onze eigen medewerkers en uitzendkrachten wel eens wat troep op straat gooien en daar zijn we niet blij mee. Dat moet opgeruimd. Maar ook het vuil dat anderen achterlaten is ons een doorn in het oog. Daarom hebben we besloten minimaal één keer per week een rondje door de buurt te lopen. Eén medewerker van kantoor en één uit de productie die, gewapend met een vuilniszak en een knijper, de koffiebekers, sigarettenpeuken en andere rommel opruimen. 

        In 2021 zijn we hier mee begonnen en ook in 2022 zien we alleen maar voordelen.

        • De nabije omgeving van Hoogesteger ziet er een stuk beter uit.
        • Positieve reacties van de buurtbewoners. Daar zijn we blij mee, want we willen graag een goede buur zijn.
        • De onderlinge band tussen onze medewerkers wordt versterkt. Mensen die elkaar niet dagelijks tegenkomen leren elkaar zo kennen en krijgen meer wederzijdse waardering.

        Hier gaan we dus voorlopig nog wel even mee door.

        Hart voor de zaak

        Hoogesteger is partner van Hart voor de zaak en heeft afgelopen jaar een mooie donatie geschonken. De Hartstichting steekt miljoenen euro’s in onderzoek naar hart- en vaatziekten. Zij zoeken naar oplossingen om hart- en vaatziekten eerder te herkennen en op tijd te behandelen. Met onze bijdrage aan het wetenschappelijk onderzoek zorgen we voor het hartveiliger en hartgezonder maken van Nederland.

         

        Doppen inzamelen voor Kika

        Een bewoner uit Zwanenburg zamelt doppen in voor stichting Kinderen Kankervrij (Kika). De doppen worden ingeleverd bij een recyclingbedrijf en het geld wat hier mee opgehaald wordt, gaat naar stichting Kika. Dit soort initiatieven steunen wij natuurlijk graag. De kwaliteitsafdeling van Hoogesteger bewaart alle doppen van de geteste sapflessen en als er doppen afgekeurd worden, gaan die ook richting deze initiatiefnemer.

         

        Iris Hond Foundation

        Hoogesteger doet graag iets terug voor haar omgeving. Dit jaar deden wij dat ook middels de Iris Hond Foundation. Deze stichting biedt muziek en concerten voor dak- en thuislozen om, naar eigen zeggen, hun waardigheid weer te vergroten en hun maatschappelijk vertrouwen stap voor stap terug te vinden. Een mooi initiatief wat Hoogesteger heeft ondersteund door sap aan te bieden voor deze evenementen.

        Giro 555 Oekraïne

        Ook heeft Hoogesteger dit jaar een donatie gedaan aan Giro555. Hoogesteger kan natuurlijk geen directe bijdrage leveren, maar hoopt op deze manier de slachtoffers van de oorlog in Oekraïne te kunnen helpen. Met alle donaties die Giro555 heeft ontvangen kunnen er mooie dingen gedaan worden, het voelt dan ook fijn om hier een rol in te spelen.

        Innovatie en samenwerken

        Innovatie en duurzaamheid gaan hand in hand. Wij zoeken continu naar mogelijkheden om onze productietechnieken te innoveren. Onze R&D afdeling zoekt naar innovaties op het gebied van nieuwe en gezonde ingrediënten, zoals biologische en vegan producten. Daarnaast zijn wij continu op zoek naar nieuwe mogelijkheden om onze reststromen te verwaarden. In 2022 hebben we de High Shear Mixer toegevoegd aan onze citruspers, waardoor we meer van de sinaassappel kunnen gebruiken en de hoeveelheid reststroom verlagen. Echte doorbraken realiseer je door samen te werken. Op het gebied van innovatie, duurzaamheid en kennisontwikkeling werken we met verschillende partijen samen zoals met WUR, Eurofins, Allergenenconsultancy, KTBA, Normec, onze branche-organisatie FWS en de Duurzame Adviseurs.

        Verwaarden van reststromen

        Sinds 2019 nemen we deel aan een project in samenwerking met Wageningen Food & Biobased Research (WFBR) en een aantal andere bedrijven. Het project heeft als doel om pectine en chitine vanuit reststromen te benutten in functionele en hoogwaardige ingrediënten voor levensmiddelen en huishoudelijke en persoonlijke verzorging. Dit past bij onze MVO doelstelling om onze reststromen zo hoog mogelijk te verwaarden. Naast dat wij voor dit project reststromen inbrengen dragen we jaarlijks 10.000 euro bij.

        MVO Nederland

        Om specifiek op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen op het gebied van maatschappelijk ondernemen en om in contact te komen met partijen die hier ook blijvend aan werken, hebben we ons aangesloten bij MVO Nederland.

        Samen uitval voorkomen

        Het afstemmen van vraag en aanbod, is een van de grote uitdagingen van voedselproducenten. IT-specialist Orcado en voedselbranche kenner Get Yessed meenden dat hier nog een wereld te winnen viel. Ze bundelden hun krachten en ontwikkelden het platform ‘Supply Brain‘.

        Samen hergebruik mogelijk maken

        In 2022 heeft Bakker Barendrecht diverse reststromen fruit geleverd aan Hoogesteger voor de productie van verse sappen. Dit fruit voldeed niet aan de uiterlijke eisen voor in de schappen van de supermarkt, maar waren nog wel geschikt voor consumptie. We zijn blij dat we deze samenwerking hebben gevonden en samen hebben omgezet in actie. In totaal hebben we op deze manier 230 ton sinaasappels, 45 ton grapefruit, 58 ton citroenen en 40 ton limoenen kunnen verwaarden tot onze verse sappen!

        Het MVO Team

        Intussen is MVO al goed ingebed in onze organisatie. Alle afdelingen dragen hun steentje bij en ook door onze medewerkers worden goede ideeën aangedragen. Wij zijn dan ook heel blij met de resultaten die we in 2022 bereikt hebben en die we hierbij presenteren in onze vierde MVO jaarverslag. We bedanken iedereen, zowel binnen als buiten Hoogesteger, voor de betrokkenheid en het lezen van dit verslag. Vragen, suggesties en ideeën over dit verslag of over MVO in het algemeen zijn altijd welkom. We horen het graag via renate.ludeking@hoogesteger.nl.

        V.l.n.r. op de foto: Frank Kooter – Sourcing Manager RM, Renate Ludeking – SHEQA Manager, Nanda Bosma – Inkoper NFR, Nancy van der Louw – HR Manager, Johan van der Veer – Supply Chain & Operations Director, Edo Abels – Managing Director

         

        Verantwoording

        Informatie over het sociaal jaarverslag

        Commitment GRI

        Dit sociaal jaarverslag is gebaseerd op de laatste generatie richtlijnen van het Global Reporting Initiative (GRI). Het verslag is getoetst door de organisatie zelf en niet door externen geverifieerd. De GRI tabel is als bijlage opgenomen.

        Reikwijdte van het verslag

        Dit verslag betreft de activiteiten van Hoogesteger in het jaar 2022. Tijdens het rapporteren hebben er geen significante wijzigingen plaatsgevonden voor wat betreft de omvang, structuur of eigendom van de organisatie.

        Verslag frequentie

        Het is de intentie om jaarlijks een verslag te presenteren.

        Contact

        Voor vragen over dit verslag is het mogelijk om contact op te nemen met Renate Ludeking, SHEQA Manager, renate.ludeking@hoogesteger.nl.