MVO jaarverslag

Hoogesteger 2023

Hoogesteger en MVO

Bij Hoogesteger zijn we trots op onze basis van ultraverse groenten en fruit, die wij dagelijks koud persen tot gezonde genietproducten variërend van sappen, smoothies en shots tot en met ijsjes gemaakt van 100% fruit. Veranderende omstandigheden in de maatschappij en het milieu vormen een grote uitdaging bij het maken van onze premium producten. Wij zien het als onze verantwoordelijkheid om te zorgen dat onze impact op de natuur zo min mogelijk is. Om de zorg hiervoor te kunnen dragen, zijn wij al jaren bezig met Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Zo kunnen we ook in de toekomst ons mooie product blijven maken.

We beginnen bij de bron en proberen samen met telers de impact op de planeet zo klein mogelijk te maken. Dit doen wij waar mogelijk met onze partners in de keten. Door audits bij onze telers hebben we veel inzicht in wat er daadwerkelijk gebeurt in onze keten en kunnen we actief inzetten op verbetertrajecten. Bij het aangaan van relaties met nieuwe leveranciers, is duurzaamheid een belangrijke pijler. Zo proberen we als relatief klein bedrijf toch zo veel mogelijk het verschil te maken.

Ook in onze directe omgeving zijn wij actief. Dit doen wij onder andere door onze reststromen te reduceren en beter te verwaarden, en hergebruik te bevorderen. In 2023 zijn we actief aan de slag gegaan met een plan om voor 2030 gasloos te kunnen opereren.

De afgelopen jaren hebben we duidelijke doelen gesteld om onze impact op de natuur te verkleinen en hebben wij ook de nodige successen behaald. Zo is onze beladingsgraad de afgelopen jaren met 21% gestegen, hebben we bij meer dan 80 telers data opgehaald over hun CO₂-uitstoot, en is meer dan 96% van onze flessen gemaakt van 100% gerecycled materiaal, (rPET). Onze focus voor 2024 is om nog beter inzicht te krijgen in waar wij het meeste impact hebben, om van daaruit nog scherpere doelen te stellen voor de middellange- en lange termijn.

Hoogesteger staat voor kwaliteit. Wij zien het als vanzelfsprekend dat onze impact op het milieu een belangrijke beweegreden is in wat we doen. Dit jaarverslag laat zien dat we er hard aan werken om duurzaamheid en kwaliteit samen te laten gaan. Veel leesplezier!

 

Hoogtepunten 2023

33% minder uitstoot

Door transport van onze grondstoffen

100% groene stroom ingekocht

In 2023

Sponsoring buurtfeest Zwanenburg

Toename afwasbare etiketten

Bijna 100% flessen van gerecycled PET 

Energie en Klimaat

Onze CO₂-footprint

Onze producten worden in een gekoelde omgeving geproduceerd en opgeslagen. Hierdoor is ons energieverbruik relatief hoog. Om deze reden zijn wij in 2021 overgestapt op groene energie, wat voor een behoorlijke daling van ongeveer 2100 ton CO₂-uitstoot zorgde.

In 2023 is onze CO₂ footprint verminderd met 26% ten opzichte van 2022. Dit komt doordat ons gasverbruik flink is afgenomen. Ons gasverbruik is afgenomen doordat we minder gebruikmaken van onze Fresh Micro Pulse (FMP) technologie, die we aan het afschalen zijn. Daarnaast werken we actief samen met onze partners om CO₂ reductie bij telers te stimuleren.

In 2023 lag de focus met name op het in kaart brengen van onze uitstoot verder in de keten (scope 3). Zo hebben we beter inzicht gekregen in waar onze uitstoot vandaan komt en hoe deze verminderd kan worden. Hierbij hebben wij ons gericht op verbeteren van onze datakwaliteit met betrekking tot onze footprint. Dit hebben wij onder meer gedaan door onze enquête bij telers in samenwerking met Blonk. In deze enquête vullen telers informatie in waarmee wij de CO₂ footprint in kaart kunnen brengen. In 2023 hebben we het volgende bereikt:

 • Van data van 49 telers in 2022 naar 88 telers in 2023
 • Datakwaliteit verhoogd door het in kaart brengen van verschillen in de data uitvraag 2022 vs 2023 om zo de datakwaliteit te verhogen

In 2024 gaan we aan de hand van de beschikbare data actief aan de slag met een plan om, in samenwerking met onze partners de CO₂reductie in onze keten nog verder te verminderen.

Hoewel het beleid is om zoveel mogelijk elektrisch te rijden of de trein te nemen wanneer wij een leverancier/klant of teler bezoeken, is het soms wel noodzakelijk om te vliegen naar onze telers. Dit is met name het geval als wij een audit bij leveranciers uitvoeren.  Omdat wij de verantwoordelijkheid willen nemen voor de CO₂-uitstoot van onze vliegreizen, hebben wij deze vergroend middels de Climate Neutral Group. Zie het certificaat hieronder.

 

CO₂-footprint Hoogesteger 2023

Totaal 196 ton CO₂

  Relatieve ontwikkeling van de CO₂-footprint
  CO-uitstoot per miljoen liter sap

  CO₂ in de keten

  CO₂ in de keten

  Teelt van onze grondstoffen 

  In 2022 zijn we begonnen met het uitvragen van de CO₂-uitstoot van onze telers. Hierbij ging het om telers van sinaasappels, bananen, kiwi’s, aardbeien, frambozen en mango’s. Ook in 2023 hebben wij de telers van onze top 10 grondstoffen gevraagd om hun CO₂-uitstoot inzichtelijk te maken, welke wij hebben gebruikt voor de berekening van de totale CO₂-uitstoot van onze teelt. De top 10 grondstoffen zijn goed voor ongeveer 87% van alle ingekochte grondstoffen. Waar we geen data van eigen telers beschikbaar hadden, hebben we data uit de Agribalyse (Agribalyse – Portail ADEME) database gebruikt voor de berekeningen.

  In 2023 bestond de uitstoot van onze grondstoffen uit ongeveer 16.519 ton CO₂, ten opzichte van 18.045 ton CO₂ in 2022. Omgerekend is dit in 2023 0,35 kilo per kilo grondstof, ten opzichte van 0,38 kilo per kilo grondstof in 2022. We zien dus een daling van de uitstoot door teelt van onze grondstoffen van 8%. Een verklaring hiervoor is dat we in 2023 hebben gewerkt aan het verbeteren van onze datakwaliteit. Voorheen werkten we veel met CO₂ data van online databases, die een gestandaardiseerde schatting geven van de CO₂-uitstoot van grondstoffen. Wij werken steeds meer met de CO₂ data die direct bij onze telers vandaan komt, waardoor de footprint nauwkeuriger is en vaak lager uitvalt. Daarnaast komt de afname door inspanningen in de keten om uitstoot te verminderen.

  Deze berekeningen van de uitstoot geven ons inzicht in welke gewassen de meeste CO₂ uitstoten. Dit helpt ons om mogelijke reductiemaatregelen op te stellen. In 2022 hebben wij de telers om actieplannen gevraagd om hun CO₂-uitstoot te verminderen. Tegelijkertijd met de data uitvraag van 2023 hebben wij de telers gevraagd om een update te geven van de genomen acties, om zo de voortgang te monitoren. Ook nieuwe telers vragen wij om deze actieplannen. Zo kunnen we actief blijven sturen op het verminderen van CO₂-uitstoot bij onze telers.

  Om focus aan te brengen in onze acties, zullen wij ons eerst richten op onze meest ingekochte grondstof: sinaasappels (meer dan 70% van onze ingekochte grondstoffen). Daarna zullen we ook actie gaan ondernemen op de rest van onze top 10 grondstoffen op basis van volume. Dit zijn aardbeien, ananas, appels, bananen, framboos, kiwi, mango, peren, gember.

   

  Upstream transport – ‘zo dichtbij als kan en zo ver weg als nodig’

  Een groot deel van onzeCO-uitstootin de keten wordt veroorzaakt door transport. Om dit te beperken vervoeren we zoveel mogelijk per boot. Daarnaast is onze filosofie zo dichtbij als kan en zo ver als nodig. Zo komen appels, peren en verschillende soorten groenten zoveel mogelijk uit Nederland.Feit blijft dat de grondstoffen voor onze dagverse sappen afkomstig vanuit de hele wereld zijn. Afhankelijk van waar de oogst op dat moment de beste kwaliteit heeft. Denk aan Zuid-Afrika, Egypte en diverse landen in Midden- en Zuid Amerika.

   

  Voor de meeste grondstoffen berekenen we jaarlijks de hoeveelheid CO₂-uitstoot als gevolg van het upstream transport, dus van de leverancier naar onze productielocatie. Hieronder is goed te zien hoe de uitstoot als gevolg van transport zich verhoudt tot de uitstoot van onze eigen productielocatie. Dit is exclusief het transport over de weg in het land van herkomst. We zijn momenteel bezig om ook het transport van onze verpakkingen in kaart brengen. 

  In 2022 bedroeg de uitstoot van ons upstream transport 9.753 ton CO. In 2023 is deze CO₂-uitstoot gedaald tot een totaal van 6.559 ton CO₂. Hier zijn verschillende verklaringen voor, echter de belangrijkste zijn wel dat er in 2023 minder grondstoffen ingekocht werden San in 2022 (na corona), en dat er in 2023 meer sinaasappels werden vervoerd per boot in plaats van per vrachtwagen.

   Pendelritten 

   We rapporteren ook over de CO₂-uitstoot tussen onze productielocatie in Zwanenburg en het distributiecentrum/koelopslag in Velsen. In 2023 betrof dit 5,9 ton CO₂, wat evenveel is als in 2021 en een lichte daling in vergelijking met 2022. Onze transporteur voor pendelritten is al jaren bezig met energietransitie door middel van het “Moving Green” klimaatprogramma.

   Downstream transport 

   Voor het transport van onze productielocatie naar de klant werken we met transporteurs die zo duurzaam mogelijk vervoeren. Zo rijdt onze huistransporteur Heinis Logistics met koelwagens uitgerust met zuinigere Euro-5 en Euro-6 motoren. De laatste bakwagen en trekker met Euro-5 motoren zijn in 2023 vervangen voor modellen met Euro-6 motoren. Daarbij zijn ze zich aan het oriënteren om in de toekomst mogelijk een elektrische bus en/of bakwagen aan te schaffen. Ook werken we continu aan logistieke verbeteringen om met zo min mogelijk ritten ons sap zo snel en vers mogelijk aan de klant te leveren.

   Circulaire economie

    

   Wij proberen actief om minder grondstoffen te gebruiken en verspillen. Hierbij hanteren wij de drie pijlers van het grondstoffen akkoord van de overheid: Zoveel mogelijk hergebruik van afval, zo min mogelijk voedselverspilling, zo min mogelijk plastic.

   Omdat we werken met verse groenten en fruit, zijn we vooral gefocust op het voorkomen en verminderen van voedselverspilling. De ladder van Moerman is onze richtlijn hierbij. We werken actief aan het beter verwaarden van onze reststromen. Met de aanschaf van onze nieuwe persmachine hebben we hier in 2019 een enorme sprong in gemaakt, omdat we hierdoor de sinaasappels beter kunnen benutten en er meer overblijft voor menselijke consumptie. Onze reststromen worden bijna volledig ingezet voor diervoeder via onze partner Van Vulpen. Samen met onze partners zijn wij daarnaast bezig met verschillende onderzoeken om onze reststromen te kunnen inzetten in de voedselverwerkende industrie. Dit is uitdagend vanwege de vochtigheidsgraad van onze reststromen en vanwege de eisen t.a.v. voedselveiligheid; maar het komende jaar hopen we stappen te kunnen zetten om de reststromen nóg beter te kunnen inzetten in een gesloten keten.

   Zoveel mogelijk hergebruik van afval

   Reststromen groente en fruit 2023
   Totaal 19.229 ton

   Uitgesplitst naar bestemming

    Afval 2023

    exclusief reststromen

     Reststromen
     • Sommige reststromen zijn niet geschikt voor veevoer, bijvoorbeeld het pulp van gember. Deze resten worden daarom vergist. We onderzoeken of het mogelijk is om de gemberpulp in te zetten voor menselijke consumptie.
     • Het percentage van de reststromen dat voor veevoer bestemd is, is ongeveer gelijk gebleven aan het voorgaande jaar.
     • Er bleef een kleine 5% over om via vergisting omgezet te worden naar biogas.
     • De installatie van de High Shear Mixer in de citruspers eind 2022 zorgt ervoor dat we meer van de sinaasappels kunnen gebruiken, waardoor de reststroom kleiner is geworden.
     Bedrijfsafval
     • Ons bedrijfsafval wordt gescheiden en zoveel mogelijk gerecycled door de externe partij Recycling.nl.
     • Ten opzichte van 2022 is in 2023 het aantal liters sap dat wij hebben geproduceerd gedaald met ongeveer 5%. De hoeveelheid afval is sterker gedaald, namelijk met 13%. Dit is een mooi resultaat waaraan te zien is dat onze maatregelen effect hebben.
     • Een deel van ons kunststof afval is niet recyclebaar en wordt ingezet voor hoogcalorische verbranding.
     Bestemming reststromen 2017 t/m 2023 (in %)

     Zo min mogelijk voedselverspilling

     Waste reductie

     We zijn in 2020 gericht op zoek gegaan naar manieren om onze uitval omlaag te brengen. We hebben hiervoor focus teams ingericht en hebben meegewerkt aan een nieuw, en voor de branche veelbelovend systeem ‘Supply Brain’. Benieuwd naar het resultaat? Lees meer verderop in het verslag onder ‘Innovatie en samenwerken’. Intussen gebruiken we het systeem Supply Brain volop waardoor het lukt de uitval laag te houden.

     Samen hergebruik mogelijk maken

     Ook in 2023 heeft Bakker Barendrecht, de leverancier van groenten en fruit aan Albert Heijn, diverse reststromen fruit geleverd aan Hoogesteger voor de productie van verse sappen. Dit fruit voldeed niet aan de uiterlijke eisen voor in de schappen van de supermarkt, maar waren nog wel geschikt voor consumptie. We zijn blij dat we deze samenwerking hebben gevonden en samen hebben omgezet in actie. In totaal hebben we op deze manier 45 ton sinaasappels, 10 ton grapefruits, 88 ton citroenen, 70 ton limoenen kunnen verwaarden tot onze verse sappen!

     % uitval GXO dat aan de Voedselbank is geleverd

      

     Voedselbank

     Wij vinden het belangrijk dat er zo min mogelijk grondstoffen verloren gaan. Sappen die vanuit de opslag van GXO niet meer naar de klant mogen in verband met de houdbaarheid, gaan waar mogelijk naar de Voedselbank.

      

     Overige maatregelen

     Naast dat wij reststromen zoveel mogelijk in diervoeding omzetten, voorkomen we voedselverspilling op de volgende manieren:

     • Onze sappen worden hoofdzakelijk gemaakt van klasse 2 en 3 fruit en groente; de zogenaamde buitenbeentjes. Dit betekent dat ze niet voldoen aan de uiterlijke vereisten voor in de schappen van de supermarkt of groenteboer.
     • Met High Pressure Processing (HPP) en Fresh Micro Pulse (FMP) technologieën, behandelen we een deel van onze producten zodat deze langer houdbaar blijven terwijl ze smaak en voedingswaarden behouden. Omdat onze sappen langer meegaan voorkomen we hiermee dat ze verspild worden.
     • Sappen en smoothies die niet geschikt zijn voor levering aan onze klanten worden aan onze medewerkers aangeboden. Gratis onder werktijd, en met korting als ze producten mee naar huis willen nemen.

      Zo min mogelijk plastic

      Met onze klanten zijn we voortdurend op zoek naar de mogelijkheden voor duurzame(re) flessen. Naast gerecycled PET (rPET) onderzoeken we plastic reductie maatregelen.

      We zijn erg blij met de stappen die we afgelopen jaar hebben gezet op het gebied van gerecyclede flessen. In 2023 hadden we 14 verschillende flessen waarvan er 12 bestaan uit 100% Recycled PET (rPET), en 2 flessen bestaan uit 50% rPET. In totaal komt het percentage rPET in 2023 uit op meer dan 96%. Dat is een mooie stijging ten opzichte van de 92% in 2022. 

      In 2022 zijn wij gestart met de overgang naar afwasbare etiketten. Ons doel is om zoveel mogelijk afwasbare etiketten te gebruiken. Door gebruik te maken van deze etiketten kan de gehele fles gerecycled worden. In 2023 was 70% van de etiketten afwasbaar.

      In steeds meer landen waaraan wij leveren zit er statiegeld op onze flessen. Door te werken met deze statiegeldsystemen willen de overheden stimuleren dat er meer plastic flessen in de recyclestroom terechtkomen in plaats van het restafval of in de natuur. Dit draagt bij aan het bevorderen van een circulaire economie.

      Verpakking
      • In 2023 werden onze flessen voor 99% verpakt in gerecycled karton. Dat is 1% stijging ten opzichte van 2022.
      • Zie voor het gebruik van rPET voor onze flessen verderop in dit verslag.
      • De houten kisten waarin onze sinaasappels aankomen gaan terug het circuit in of worden versnipperd tot brandstof.

      Water

      Waterverbruik

      Er is veel water nodig om de grondstoffen en het machinepark schoon te maken. De hoeveelheid hebben wij omgerekend per liter sap. In 2023 was het 3,25 liter water per liter geproduceerd sap; een stijging ten opzichte van 2022. Dit is te verklaren door problemen die wij hebben ervaren bij het installeren van onze nieuwe persinstallaties, waardoor veel water verloren is gegaan. De komende jaren is ons doel om waar mogelijk ons waterverbruik omlaag te brengen.

      Voor het jaar 2025 hebben wij als doel gesteld om ons waterverbruik verder te verlagen tot 2,3 liter water per liter sap.

      Maatregelen die tot nu toe genomen zijn om het waterverbruik zoveel mogelijk te beperken:

      • Aanschaf persmachine waarin de citrusvruchten niet meer eerst geschild worden, waardoor de machine minder water verbruikt.
      • Zuinig omgaan met water als KPI afgesproken met ons schoonmaakbedrijf.
      • Vervangen haspels en spuitkoppen door energiezuinigere modellen.
      • Vullijn 1 automatisch spoelen via programma.

      In 2023 is een nieuwe bandpers geplaatst Door een andere techniek wordt deze bandpers beter schoongemaakt, waardoor er dus minder nieuw spoelwater nodig is.

       Waterverbruik

       per liter geproduceerd sap

       Afvalwater

       80% van ons waterverbruik komt uit het productieproces. Op onze productielocatie vindt van dit afvalwater een eerste zuiveringsslag plaats. Het slib wat hierbij vrijkomt wordt opgevangen en via vergisting omgezet naar gas (1600 ton per jaar). Het gezuiverde afvalwater gaat voor een tweede zuiveringsronde naar de installaties van het Hoogheemraadschap. Dit water is voedzaam aangezien het suikerhoudend is. Bacteriën van suikerhoudend water hebben namelijk de eigenschap dat ze verontreinigd water omzetten in onschadelijke stoffen. Het gaat hier dus om afvalwater dat de zuiveringsinstallatie van het Hoogheemraadschap helpt om water te reinigen.

        

       Ketenverantwoordelijkheid en mensenrechten

       MVO-risico’s en invloed in de keten

       Alhoewel we van zo dichtbij mogelijk sourcen, komen onze grondstoffen  ook uit MVO risicogebieden. Wij eisen van alle leveranciers certificeringen, zoals Global GAP, GFSI en BSCI. Certificaten zijn belangrijk, maar bieden niet altijd de garantie die wij zoeken. Daarom bezoeken we onze leveranciers ook persoonlijk. Al onze leveranciers ondertekenen ook onze Business Practices. Hierin hebben we o.a. criteria ten aanzien van het milieu, mensenrechten en arbeidsomstandigheden opgenomen. Desondanks blijft transparantie in de keten een uitdaging. Hierbij komt dat wij geringe invloed kunnen uitoefenen. Dit heeft te maken met twee aspecten die ons van minder belang maken voor afzonderlijke leveranciers. Ten eerste hebben wij meerdere leveranciers voor dezelfde grondstoffen om het risico op een mislukte oogst te verminderen, en nemen we dus kleine hoeveelheden af bij onze telers. Ten tweede zijn wij afnemer van klasse 2 en 3 producten, terwijl telers hoofdzakelijk gericht zijn op het produceren van klasse 1 groente en fruit (voor in de supermarkt).

       Verantwoordelijkheid voor mens en milieu in de keten

       Bij Hoogesteger geven we om het welzijn van mens en planeet. Daarom bezoeken onze kwaliteitsspecialist en onze inkoopmanager regelmatig onze leveranciers over de hele wereld om er zeker van te zijn dat aan onze milieu- en sociale normen wordt voldaan. Sander Wierenga (kwaliteitsspecialist Hoogesteger): ‘Met locatiebezoeken versterken we onze relatie met leveranciers en krijgen we inzicht in de keten. Naast deze bezoeken eisen we dat al onze leveranciers GFSI-gecertificeerd zijn. Hiermee zorgen we voor verantwoording en transparantie.’

       Samen met onze leveranciers zullen we blijven werken aan het minimaliseren van onze ecologische voetafdruk en het handhaven van het welzijn van de betrokken mensen.

       Onze mensen

       Samenstelling personeel

       Leeftijden

       Doorstroom

       Performance Management Beleid 

       In 2023 hebben we ons volledig gericht op het implementeren van ons vernieuwde Performance Management beleid zodat we stappen maken naar een lerende cultuur met continue dialoog over de ontwikkeling van onze medewerkers.

       Vanaf het tweede kwartaal zijn we voortvarende van start gegaan met de online HR cyclus. De online HR-vragenlijst is vertaald naar het Pools en Engels om deze voor zo veel mogelijk medewerkers toegankelijk te maken. Alle medewerkers hebben een inlog gekregen en hebben verschillende vragen beantwoord over hun eigen ontwikkeling, werkplezier en hun zakelijke en persoonlijke doelen. Deze antwoorden zijn besproken in een HR-gesprek zodat er meer begrip wordt gecreëerd tussen werknemer en leidinggevende en de ontwikkeling geregistreerd wordt.

       We maken gebruik van een groeimodel dat specifiek voor Hoogesteger is ontwikkeld voor medewerkers in de productie. Dit model maakt inzichtelijk hoe de medewerker van een instapfunctie door kan groeien naar een andere functie binnen de productie. Hiermee stimuleren we doorstroming en worden de wensen van zowel de productie als de medewerker op het gebied van ontwikkeling continu afgestemd.

       In 2023 hebben we de Talenten Motivatie Analyse (TMA) geïntroduceerd. Door middel van een vragenlijst worden de talenten en drijfveren van medewerkers in kaart gebracht en persoonlijk besproken. Deze meting wordt geïntegreerd in de HR-cyclus en helpt richting te geven aan de ontwikkeldoelstellingen van de werknemer.    

       Vitaliteitsbeleid

       Wij vinden het belangrijk dat onze medewerkers gezond zijn en blijven. Om de vitaliteit van onze medewerkers te bevorderen stellen wij een vitaliteitsbudget van €400 per persoon per jaar ter beschikking. Medewerkers kunnen dit budget voor verschillende doeleinden inzetten, bijvoorbeeld voor een sport (school) abonnement, de aanschaf van een nieuwe fiets of gebruik van een leefstijlcoach. 

       Optimaliseren arbeidsvoorwaarden

       Hoogesteger heeft in 2023 de reiskostenregeling aangepast om de medewerkers tegemoet te komen in de verhoging van de reiskosten. De onbelaste kilometervergoeding is verhoogd van € 0,19 per kilometer naar € 0,21.

       In 2023 hebben wij een seniorenregeling samengesteld gebaseerd op de duurzame inzetbaarheidsregeling CAO Groente- en fruitverwerkende Industrie. Medewerkers die over 10 of 5 jaar de pensioengerechtigde leeftijd bereiken hebben de mogelijkheid te kiezen tussen de regeling leeftijd- en diensttijddagen of een regeling die de arbeidsduur verkort. We bieden medewerkers die 65 jaar of ouder zijn ook de mogelijkheid vervroegd uit te treden op basis van de Hoogesteger RVU-regeling.

        

       Kansen en kennisontwikkeling bij Hoogesteger

       Als erkend leerbedrijf bieden wij leertrajecten aan voor studenten van verschillende opleidingen. Daarnaast werken we regelmatig met stagiaires. In 2023 waren dit 3 stagiaires welke werkzaam waren op de afdelingen Kwaliteit en Marketing.

       Ook proberen we waar mogelijk mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in te zetten. Zo hebben we een Wajong medewerker die al meer dan 25 jaar bij ons in trouwe dienst is. Tevens onderzoeken we of het mogelijk is om een werk-leertraject uit te rollen in onze productie.

       Medewerkers van Hoogesteger hebben toegang tot verschillende e-learnings in ons online leersysteem FlowSparks. Voor trainingen over IT hebben we een apart systeem. Met cursussen over o.a. voedselveiligheid bieden we werknemers de kans om hun kennis uit te breiden, en tegelijkertijd ons bedrijf veilig te houden.

       Medewerkers in beeld

       Astrid, helemaal thuis in de cultuur van Hoogesteger

       Astrid van Groningen kennen we allemaal als medewerkster van onze IT afdeling BITS. Zij doet zo’n beetje alles wat met Microsoft te maken heeft.  Een heel verschil met Astrids oorspronkelijke werk. Zij begon ooit in het bank- en verzekeringswezen. ,,Maar ik kreeg genoeg van het cultuurtje daar. Dat kakkineuze geklets over oppervlakkige dingetjes’’, vertelt ze. Dat was in een tijd dat het ene na het andere bedrijf werd overgenomen. ,,Voor je het wist werkte je ineens voor Nationale Nederlanden.’’

       Dus besloot Astrid voor zichzelf te beginnen. Ze was in te huren voor los-vast werk. Het liefst voor typ- of boekhoudklussen. Heel goed liep dat niet want: ,,Ik was niet zo goed in netwerken.’’  Niet dat ze daar heel erg mee zat. Haar kinderen waren nog klein, dus kon ze die al haar aandacht geven. Wel werd ze gevraagd voor de meest uiteenlopende tijdelijke  klussen. Van consumptiemuntjes verkopen op de Feestweek Beverwijk tot kerststollen inpakken voor de Dekamarkt.

       En daar werd ze ‘ontdekt’ door Timing. Die brachten haar onder bij Hoogesteger, in Velsen. ,,Ik had vooraf het idee dat het een soort van Heineken was met allemaal ketels en leidingen. Maar het bleek er nog veel handwerk te zijn.’’ Al gauw was Astrid verantwoordelijk voor de etiketten.

       Op een dag werd ze meegenomen om de etikettenstroom in Zwanenburg op orde te brengen. ,,Ik vond het heel leuk om orde in de chaos te brengen. En ze een beetje op te voeden! Ik heb ze geleerd om meer op etiketnummer te werken en niet op naam. Dus geen ‘tropisch geel’ aanvragen, maar het correcte etiketnummer.’’

       Vanuit het magazijn Zwanenburg volgde de overstap naar BITS. Waar Astrid nog steeds blij en tevreden haar werkzaamheden verricht. En waar het ‘cultuurtje’ haar wél bevalt. Naast de Microsoft-klus regelt ze de cybersecurity trainingen van KnowB4, geeft ze voorlichting aan gebruikers en ontwerpt ze website- en formulier-onderdelen. En de laatste tijd is ze heel druk met het onboarding-programma.

       Richaard, ‘Ik blijf gewoon’

       Dat dacht Richaard Sarmin toen hij zo’n 25 jaar geleden op vakantie was in Nederland. Hij was uit Suriname overgekomen voor het Kwakoe-festival en werd ‘gegrepen’ door de sfeer daar. En de sfeer in Nederland.

       En nog steeds kan Richaard – inmiddels “50 jaar jong’’- het goed vinden in Nederland. Eerst ging hij aan het werk in Boxtel, bij een varkensslachterij. Daar werkte hij bijna 10 jaar met veel plezier op de expeditie. Daar veranderde hij in een halve Brabander; PSV is sinds jaar en dag zijn favoriete club. Tot de reisafstand naar Boxtel hem begon tegen te staan. Richaard woonde immers in Amsterdam.

       Daarna kon hij aan de slag bij een krokettenbedrijf. ‘’Waar ze de beste producten maken. Van Dobbe kroketten’’, legt Richaard uit. Maar ook daar, in Oostzaan, liep het avontuur af voor hem. Het bedrijf verhuisde naar Tilburg en het personeel verhuisde niet mee. ‘’Met pijn in het hart. Want ik had heel fijne collega’s daar. Ik houd van bezig zijn met mensen.’’

       Net zulke prettige collega’s komt hij nu dagelijks tegen bij Hoogesteger, waar Richaard al weer vier jaar werkt. Eerst een jaartje als uitzendkracht, daarna in vaste dienst. ‘’Anders was ik allang vertrokken.’’ Hij verdient zijn sporen op de heftruck en laadt en lost er op los. ‘’Expeditie is echt mijn ding.’’ En zolang hij het nog naar zijn zin heeft op de heftruck in Zwanenburg ‘blijft hij gewoon’.

       Hoogesteger en de maatschappij

       Veiligheid voor de consument

       Iedere dag maken we bij Hoogesteger verse sappen van verse grondstoffen van over de hele wereld. Voedselveiligheid is enorm belangrijk bij een vers product dat grotendeels zonder verhitting aan onze klanten geleverd wordt. Daarom zijn alle leveranciers Global GAP en GFSI gecertificeerd. Als Hoogesteger zelf zijn we IFS Food gecertificeerd. Al jaren worden deze audits onaangekondigd uitgevoerd. Ook in 2023 haalden we weer  de IFS higher level score. Hiermee laten we zien dat we onze producten continu op het hoogste niveau van voedselveiligheid produceren.

       GFSI
       Zo min mogelijk overlast, zoveel mogelijk plezier

       Onze productielocatie is gevestigd in een woonwijk. Wij vinden het belangrijk dat de bewoners zo min mogelijk last van ons ondervinden. Daarom hebben we enkele jaren geleden een geluidswal geplaatst waarmee we het geluidsoverlast tot een minimum hebben weten te beperken. Rond Kerst en Pasen, wanneer er extra veel wordt geproduceerd en er ook ‘s nachts af en aan gereden wordt, delen we sappen uit aan de buurtbewoners

       Om een bijdrage te leveren aan het plezier in de buurt sponsoren we jaarlijks diverse sociale activiteiten. Zo doneerden wij in 2023 2000 pallets hout voor het huttenbouw evenement spijkerdorp in Zwanenburg.

       Gewoon schoon

       We vinden het belangrijk om de omgeving waarin wij werken netjes te houden. Daarom hebben we besloten minimaal één keer per week een rondje door de buurt te lopen. Eén medewerker van kantoor en één uit de productie die afval opruimen in de buurt

       In 2021 zijn we hier mee begonnen, en ook in 2023 zien we alleen maar voordelen.

       • De nabije omgeving van Hoogesteger ziet er een stuk beter uit.
       • Positieve reacties van de buurtbewoners. Daar zijn we blij mee, want we willen graag een goede buur zijn.
       • De onderlinge band tussen onze medewerkers wordt versterkt. Mensen die elkaar niet dagelijks tegenkomen leren elkaar zo kennen en krijgen meer wederzijdse waardering.

       Hier gaan we de komende jaren dus zeker mee door.

       Hart voor de zaak

       Hoogesteger is partner van Hart voor de zaak en heeft afgelopen jaar een mooie donatie geschonken. De Hartstichting steekt miljoenen euro’s in onderzoek naar hart- en vaatziekten. Zij zoeken naar oplossingen om hart- en vaatziekten eerder te herkennen en op tijd te behandelen. Met onze bijdrage aan het wetenschappelijk onderzoek zorgen we voor het hartveiliger en hartgezonder maken van Nederland.

        

       Doppen inzamelen voor Kika

       Een bewoner uit Zwanenburg zamelt doppen in voor stichting Kinderen Kankervrij (Kika). De doppen worden ingeleverd bij een recyclingbedrijf en het geld wat hier mee opgehaald wordt, gaat naar stichting Kika. Dit soort initiatieven steunen wij natuurlijk graag. De kwaliteitsafdeling van Hoogesteger bewaart alle doppen van de geteste sapflessen en als er doppen afgekeurd worden, gaan die ook richting deze initiatiefnemer.

        

       Bijdrage feest Zwanenburg

       Vrijdag 2 juni was het dan zover, 20 jaar feestweek Zwanenburg. Hoogesteger is hoofdsponsor van dit jaarlijkse dorpsfeest dat door bewoners uit de buurt wordt georganiseerd. Hoogesteger droeg bij aan verschillende activiteiten voor dorpsbewoners. Ook voor de medewerkers van Hoogesteger stond een leuke dag op de planning.

       Innovatie en samenwerken

       Innovatie en duurzaamheid gaan hand in hand. Wij zoeken continu naar mogelijkheden om onze productietechnieken te innoveren. Onze New Product Development afdeling zoekt naar innovaties op het gebied van nieuwe en gezonde ingrediënten, zoals biologische en vegan producten. Daarnaast zijn wij continu op zoek naar nieuwe mogelijkheden om onze reststromen te verwaarden. Op het gebied van innovatie, duurzaamheid en kennisontwikkeling werken we met verschillende partijen samen zoals met WUR, Eurofins, Allergenenconsultancy, KTBA, Normec, onze branche-organisatie FWS en de Duurzame Adviseurs.

       MVO Nederland

       Om specifiek op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen op het gebied van maatschappelijk ondernemen en om in contact te komen met partijen die hier ook blijvend aan werken, zijn wij al meer dan 10 jaar  aangesloten bij MVO Nederland.

        

       Samen uitval voorkomen

       Het afstemmen van vraag en aanbod, is een van de grote uitdagingen van voedselproducenten. IT-specialist Orcado en levensmiddelen kenner Get Yessed meenden dat hier nog een wereld te winnen viel. Ze bundelden hun krachten en ontwikkelden het platform ‘Supply Brain‘. Door Supply brain kunnen we de vraag van onze producten beter voorspellen, zodat wat op het schap staat aansluit op het gedrag van de klant. Zo kunnen we zorgen dat er minder sap verloren gaat.

       Het MVO Team

       Intussen is MVO al goed ingebed in onze organisatie. Alle afdelingen dragen hun steentje bij en ook door onze medewerkers worden goede ideeën aangedragen. Wij zijn dan ook heel blij met de resultaten die we in 2023 bereikt hebben en die we hierbij presenteren in onze vierde MVO jaarverslag. We bedanken iedereen, zowel binnen als buiten Hoogesteger, voor de betrokkenheid en het lezen van dit verslag. Vragen, suggesties en ideeën over dit verslag of over MVO in het algemeen zijn altijd welkom. We horen het graag via janneke.delwel@hoogesteger.nl

       V.l.n.r. op de foto: Charles Arentsen- managing director, Frank Kooter- inkoopmanager, Nancy van der Louw- HR manager, Renate Ludeking- SHEQA manager, Janneke Delwel- sustainability specialist

        

       Verantwoording

       Informatie over het sociaal jaarverslag

       Commitment GRI

       Dit sociaal jaarverslag is gebaseerd op de laatste generatie richtlijnen van het Global Reporting Initiative (GRI). Het verslag is getoetst door de organisatie zelf en niet door externen geverifieerd. De GRI tabel is als bijlage opgenomen.

       Reikwijdte van het verslag

       Dit verslag betreft de activiteiten van Hoogesteger Fresh Specialist B.V. in het jaar 2023. Het hoofdkantoor bevindt zich in Zwanenburg, Nederland. Tijdens het rapporteren hebben er geen significante wijzigingen plaatsgevonden voor wat betreft de omvang, structuur of eigendom van de organisatie.

       Verslag frequentie

       Het is de intentie om jaarlijks een verslag te presenteren.

        

       Contact

       Voor vragen over dit verslag is het mogelijk om contact op te nemen met Janneke Delwel, Sustainability Specialist via janneke.delwel@hoogesteger.nl